Boerzaam bemesten, maar hoe?

Vorige week werd de aftrap voor de bodem- en bemestingsavonden gegeven. In een reeks van zes bijeenkomsten staat boerzaam bemesten centraal. Wat betekent boerzaam bemesten eigenlijk en hoe doen we dat? Deze vragen zijn de rode draad doorheen de avonden van CZAV. Elke avond houdt een externe spreker een themapresentatie. De specialisten uit het veld sluiten de avonden af met actualiteiten rondom bemesting. Telers worden op de hoogte gehouden van de nieuwste wetgeving en de ontwikkelingen in de gewassen. Ook proefresultaten van het afgelopen teeltseizoen worden gedeeld om een duidelijk beeld te schetsen.

Kijk en interpreteer

Martin Duijkers, docent bodemkunde aan Aeres Hogeschool, is één van deze externe sprekers, die werd uitgenodigd om een themapresentatie te houden. In zijn presentatie gaat hij terug naar de basis van bodembeheer. Wat zien we als we naar de bodem kijken? Het allerbelangrijkste is om te leren kijken en te interpreteren wat we zien. Volgens Duijkers is een ‘gezonde’ bodem moeilijk te vatten in één parameter. We hebben nog geen instrument dat ons vertelt wanneer een bodem gezond is. Dat is afhankelijk van allerlei factoren, die met elkaar verbonden zijn. En telers kunnen dus zelf aan de knoppen draaien om hun bodem te optimaliseren. Albert Wolfs, teeltbegeleider HLB, gaat tijdens zijn presentatie in op nematodenbeheersing in het bouwplan. Sander Bernaerts van Naturim houdt zijn themapresentatie over Niet-kerende grondbewerking als volwaardig systeem.

Terug naar de basis

Om te achterhalen wat een bodem nodig heeft, kijken we naar een plant. De manier waarop we een plant voeden, is ook de wijze waarop we aan een gezonde bodem werken. Water in combinatie met voedingsstoffen zorgen voor de voeding in de bodem. Zuurstof is net als bij planten nodig om de bodem te laten ‘ademen’. Door de grond te bewerken, wordt er opnieuw zuurstof in de bodem gebracht. Niet alleen een plant heeft ruimte nodig om te groeien, ook de bodem heeft ruimte nodig. Deze drie ‘ingrediënten’ vormen het uitgangspunt voor een goed bodembeheer.

Bouwwerk voor de toekomst

We mogen bodemstructuur niet vergeten in dit verhaal. De structuur van de grond is het frame voor later. Duijkers maakt de vergelijking met het bouwwerk van een huis. Net als een huis heeft de grond een geraamte met holtes en water nodig. Is dit geheel niet in balans? Dan valt het bouwwerk als een kaartenspel in elkaar. Dat geldt net zo goed voor de bodem.

Bodemleven is cruciaal

De organismen in die in de bodem leven moeten het naar hun zin hebben. Als dat niet het geval is, zien we dat effect direct terug in de gewassen. In principe wil het bodemleven hetzelfde als gewassen. Hoe kunnen we herkennen of het bodemleven in goede of slechte toestand verkeert? Als de grond scherpe randen en hoeken heeft, gaan we uit van een ‘slecht’ bodemleven. Heeft de grond ruwe randen en afgeronde hoeken? Dan spreken we over een actief bodemleven. Daarom is het van belang om een profielkuil te graven. Zo kunnen telers aspecten van de bodem ontdekken, die niet zichtbaar zijn bovengronds.

Teeltinformatie

Elk jaar volgen ontwikkelingen in de agrarische sector zich in een rap tempo op, daarom lichten adviseurs altijd de nieuwe wetgeving toe tijdens de bijeenkomsten. Ook de meest opvallende proefveldresultaten worden besproken. Zo zien we dat een aantal gewassen gevoelig zijn voor zout, zoals peen en uien. Voor telers is het belangrijk meststoffen te kiezen die zoutarm zijn. Polysulphate is de minst zoute meststof.

Boerzaam bemesten

Voor een goede bodem- en bemestingsstrategie gaan we uit van een langetermijnvisie. We nemen de basisprincipes en voegen daar moderne hulpmiddelen aan toe. Sta eens stil bij wat er gebeurt op het bedrijf en welke maatregelen in drainage, bodembewerking en bedrijfsvoering nog genomen kunnen worden. Het gaat om de juiste middenweg te vinden tussen wat de bodem nodig heeft en wat alsnog een hoog rendement oplevert voor de teler zelf.

Benieuwd naar het verhaal van Sander Bernaerts of Albert Wolfs? Je kunt nog op de volgende momenten een bodem- en bemestingsbijeenkomst bijwonen:
3 december 2019: Bruinisse
4 december 2019: Heerle
29 januari 2020: Oirschot*

In januari organiseert CZAV een reeks teelt- en gewasbeschermingsbijeenkomsten:
13 januari 2020: Zwartewaal
14 januari 2020: Bruinisse
15 januari 2020: Axel
16 januari 2020: IJzendijke
20 januari 2020: Zevenbergen
21 januari 2020: Kapelle
22 januari 2020: Zuid-Beijerland
23 januari 2020: Heerle
27 januari 2020: Serooskerke
29 januari 2020: Oirschot*

*De bijeenkomst in Oirschot gaat zowel in op bemesting als gewasbescherming. Eerst wordt bemesting behandeld (‘s middags) en daarna gewasbescherming (’s avonds). Inschrijving voor deze bijeenkomst is gewenst en kan door een e-mail te sturen naar secretariaat@czav.nl

Theme picker