Betrouwbare organische meststoffen

Onlangs was er een uitzending van het programma ‘De Vuilnisman'. Dit programma biedt een inkijk in de achtergronden van het vergisten van mest. Als CZAV kennen we de zorgen bij het goed beoordelen van betrouwbare organische meststoffen voor toepassing in de landbouw. Het is goed om hier nog eens te herhalen dat CZAV haar tot het uiterste inspant dat de producten die CZAV doorzet voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Dat geldt ook voor de wijze waarop wij de producten doorzetten. Wij willen u dan ook adviseren enkel organische meststoffen die u via CZAV betrekt in te zetten, toch zeker waar teelten gecertificeerd plaatsvinden.