Betere bewaring en een langer uitstalleven

Na de oogst is het kwestie van het fruit op de beste manier in de koelcel te krijgen. Daarbij is de koeling en bewaring net zo belangrijk. Om het proces van bewaring zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt een Fysium-behandeling uitgevoerd. Zo’n behandeling helpt om de versheid, stevigheid en sappigheid van de appel te behouden. Maar wat doet Fysium precies voor de appels?

Hoe werkt het?

Fysium is een product met als werkzame stof 1-MCP. Deze stof werkt in de bewaring op de receptoren van ethyleenproductie en vertraagt daardoor het verouderingsproces van appels. Met als gevolg dat het fruit langer zijn hardheid, goede smaak en achtergrondkleur behoudt. Daarnaast wordt met Fysium het uitstalleven extra verlengd.  

Wat houdt de behandeling in?

Fysium is de meest zuivere vorm van 1-MCP. Een groot voordeel is dat het product buiten de koelcel aangemaakt wordt en direct met een slang in de cel wordt gebracht. Zowel de medewerker die de Fysium-behandeling uitvoert als de omgeving lopen geen gevaar, omdat het niet noodzakelijk is de koelcel te openen tijdens de behandeling. Met de hightech generator wordt de Fysium gecontroleerd en gedoseerd in de cel gepompt. In samenwerking met de CAF (Centrale Adviesdienst Fruitteelt) is een controlesysteem ontwikkeld die de kwaliteit van het behandelde product controleert.

Werkwijze

Sinds 2017 is CropSolutions de exclusieve distributeur van Fysium, het tweede 1-MCP product toegelaten op appel. De verkoop en uitvoering van Fysium-behandelingen loopt via de CropSolutions partners CZAV, AR Plant, Agrea en Heyboer BV. Een belangrijke service bij de verkoop van Fysium is het analyseren van de vruchtkwaliteit op het moment van behandelen en bovendien na een uitstalperiode. Om dat te bepalen wordt een onbehandeld monster vergeleken met een behandeld monster. Voor deze analyses is in Waardenburg een lab en klimaatkamer ingericht, waar de monsters worden bewaard bij een constante temperatuur en luchtvochtigheid. 

Wat is de rol van CZAV & de CAF?

Binnen het gehele Fysium proces is de CAF verantwoordelijk voor het analyseren van de vruchten, het verwerken van de gegevens en het terugkoppelen van de resultaten naar de klant. Daarnaast heeft de CAF nauw contact met de afdeling Food & Biobased Research (FBR) van de Wageningen Universiteit over onder andere bewaarcondities afhankelijk van ras, seizoen en kwaliteit. Bij CZAV kun je terecht voor een Fysium-behandeling. Onze fruitteelt specialisten zijn gecertificeerd om deze behandelingen uit te voeren.

Wil je meer informatie over Fysium? Bekijk de leaflet hier of neem dan contact op met een van onze fruitteeltspecialisten.