Beter beslissen met een BOS

We hebben lang moeten wachten op de regen, maar inmiddels valt er geregeld een bui. Goed voor de gewassen, maar helaas ook voor schimmels. Daarom ligt phytophthora in aardappelen en valse meeldauw in plant- en zaaiuien op de loer. Later kunnen we ook aantasting van cercospora vinden in suikerbieten. Het weer houden we vaak in de gaten, maar ook niet continu. Het is moeilijk te voorspellen en verschilt ook nog eens erg per plaats. En wat zijn ook alweer de omstandigheden waaronder schimmels goed gedijen? Tot nu toe kwamen we een goed eind om ons gewas te beschermen tegen ziektes. Vandaag de dag met steeds minder middelen die curatief werken, gaat dit helaas niet meer zo eenvoudig. Gelukkig is er een oplossing om het makkelijk te maken, namelijk een beslissingsondersteunend systeem (BOS).

Wat is een BOS?

Een BOS is een rekenprogramma dat verschillende invloeden als weer, gewastoestand en gekozen middel tegen elkaar afzet om tot het juiste spuitmoment te komen. Met behulp van verschillende sensoren, statistische informatie, weersvoorspellingen en modellen wordt het optimale toepassingsmoment bepaald. Voorbeelden hiervan zijn systemen voor phytophthora in aardappelen, schimmelziekten in tarwe en suikerbieten en koprot en valse meeldauw in uien.

Voordelen

Voor telers die volgens het On the way to PlanetProof-keurmerk telen is het wellicht bekend dat sommige systemen punten kunnen opleveren. Het is daarnaast zo dat met een goede werking van een BOS minder middelen nodig zijn, doordat middelen optimaler worden ingezet. Dit leidt uiteindelijk tot lagere toepassingskosten, een beter beschermd gewas met minder groeiremming en minder emissie naar het milieu.

Aan de slag

Een BOS-systeem lijkt dus het ideale middel voor de portemonnee van de teler en het milieu. Er zijn echter nog wel wat haken en ogen. Zo zijn de systemen te specifiek op enkele ziektes en voor sommige ziekten, plagen en gewascombinaties niet beschikbaar. Schadedrempels zijn nog niet optimaal ontwikkeld voor alle ziekten en plagen. Een BOS is niet goed integraal toepasbaar over het bouwplan of in de gewasrotatie. Het is daarnaast niet eenvoudig een goed verdienmodel te leggen onder een BOS. Daardoor zijn er in Nederland weinig projecten gericht op testen, inzet of verbeteren van zulke systemen.

Hoe nu verder?

Voor een goede werking van een BOS is het belangrijk dat een correcte waarneming en diagnose wordt gedaan om zo een goede keuze te maken voor de maatregelen en middelen en voor het gebruik van de juiste BOS. Beslissingsondersteunende systemen zijn nog in ontwikkeling en werken nu nog niet altijd optimaal. Het belangrijkste is dat de waarschuwingen of adviezen vanuit modellen kloppen met wat in de praktijk wordt gezien. Een teler ziet dit als geen ander. Die terugkoppeling is ontzettend belangrijk voor een goede doorontwikkeling van deze systemen, zodat ze betrouwbaarder worden en beter kunnen ondersteunen in de teelt. Heb jij al een BOS? Bespreek de ervaringen hiervan met de CZAV-adviseur. Ook als je hulp nodig hebt bij het monitoren van ziekten en plagen, of behoefte aan meer informatie hierover. Samen kunnen we een stap zetten in de goede richting.