Bestel op tijd je zaaigraan, we staan er klaar voor!

Het schonen van zaaigraan is tijdens de oogst opgestart en inmiddels enkele weken aan de gang, we zien iets meer uitschoning als gevolg van wat smallere korrels, we zien hier ook weer de invloed van het verloop van de zomer. De opbrengsten waren evenals in het consumptiegraan ook een procent of 15 lager. Inmiddels is het ontsmetten van wintergerst gestart en zal met de wintertarwe binnenkort worden gestart. Er wordt minimaal 16 uur per dag in ploegen gewerkt om in de korte tijd die er voor staat over voldoende zaaigraan te beschikken zodra het zaaien mogelijk eind september al zijn aanvang neemt. De buitendienst is actief met rassenadvies en verkoop gestart, op de site is alle relevante informatie over de rassen wintergerst en wintertarwe te vinden. Er wordt, mede gelet op de marktprijzen, een goede belangstelling voor de uitzaai van wintertarwe verwacht. We adviseren als vanouds weer te kiezen voor bak- en maaltarwe rassen, er is voldoende keus in die kwaliteitssegmenten.

 

Ideale omstandigheden

De omstandigheden lenen zich nog steeds prima voor de inzaai van groenbemesters, zeker in combinatie met niet kerende grondbewerking is er nog voldoende tijd voor een goede gewasontwikkeling. Inzaaien en meetellen voor de vergroening kan tot 15 oktober. Let op! Stikstof extra ruimte alleen indien wanneer het ingezaaid is vóór 15 september..

 

Ruwvoerbijeenkomsten

Voor de inzaai van grasland hebben we een mooi assortiment aan weidemengsels, op de website is meer informatie in te winnen. Met onze buitendienst is een volledig ruwvoerplan op te stellen waar graslandverbetering een onderdeel van is. Zij zijn u desgewenst ook van dienst bij het bepalen van het juiste oogsttijdstip van de mais. Bezoek één van de ruwvoerbijeenkomsten, voor meer info kun je op onze site bij nieuwsitems kijken. Het is dan tevens mogelijk om je spuitlicentie te verlengen.