Beschikbaarheid van geprimed uienzaad

Binnenkort start de verkoop van uienzaad weer. Vanuit zowel telers als uienzaadhandelshuizen wordt een hogere interesse in geprimed uienzaad waargenomen. De voordelen als gevolg van uniformere gewasstand zijn duidelijk aanwezig geweest en hebben hun meerwaarde bewezen. Overigens zijn er ook wel wat teleurstellingen geweest in combinatie met de droogte van afgelopen voorjaar. Aangezien het primingproces, de planning en controle van het zaaizaad meer tijd vragen dan het reguliere coatingsproces is het zeer aanbevolen om vroegtijdig te bestellen als je inzaai hiervan overweegt. De handelshuizen streven ernaar om begin december de planning te maken. Bij latere bestelling zijn veel rassen niet meer (tijdig) leverbaar met deze behandeling.

Het zaaien van geprimed uienzaad brengt risico’s met zich mee. Neem contact met je CZAV-adviseur om de voor- en nadelen van geprimed uienzaad af te wegen.