Areaal spruiten groeit verder bij CZAV

Het spruitenseizoen draait op volle toeren. Er worden veel spruiten geoogst en afgeleverd over de hele wereld. Ondanks de coronacrisis worden er niet minder spruiten gegeten in Nederland en dit geldt ook voor onze buurlanden. Spruiten zijn natuurlijk supergezond om te eten. Ze bevatten veel vitamines, mede daardoor weten consumenten de spruiten weer steeds beter te vinden.

Onder de klanten van CZAV is het areaal licht gegroeid. Ook zijn er nieuwe telers die graag kennis bij CZAV opdoen of zich laten adviseren. ‘Door de uitbereiding van het areaal in de afgelopen jaren zien we een toenemende druk op de afzetmarkt. Het spruitenareaal moet in principe niet veel verder groeien in Nederland en België’, vertelt Emiel Noordermeer, spruitkoolspecialist bij CZAV. De toenemende consumptie is daarom heel wenselijk, gelet op de areaalontwikkeling. Inmiddels zijn er al veel gespecialiseerde telers in de spruitkool.

In de teeltbegeleiding adviseren we op basis van ervaring en kennis vanuit eigen onderzoek. Vooral insectenbeheersing krijgt onze aandacht. We zijn scherp op luizen, aardvlooien, trips, koolvlieg en koolmot. In het seizoen tellen we wekelijks de druk van deze laatste drie soorten en krijgen we met een teeltmonitoringstool goed in beeld wat de druk van deze insecten is. CZAV streeft naar een geïntegreerde aanpak (ICM) in de teelt. Wij weten dat een gezonde bodem sterke vitale spruitenplanten voortbrengt die weerbaar zijn tegen invloeden van buitenaf. Dit proces ondersteunen we door de gerichte inzet van plantversterkers (of biostimulanten) waarmee we de laatste seizoenen goede resultaten hebben gezien.