Agractie brengt beweging

De boeren hebben een goed verlopen demonstratie achter de rug op het Malieveld in Den Haag. Zowel tijdens de rit ernaartoe, de terugweg en tijdens de dag is veel sympathie van de maatschappij ervaren. Deelnemers hebben mede hierdoor de dag als een heel bijzondere ervaren. Via de diverse media is de actie en de achterliggende boodschap goed en breed verspreid. Ook aan de discussietafels zijn vertegenwoordigers van de boeren erin geslaagd het innovatieve karakter en de geleverde prestaties van de agrarische sector goed onder woorden te brengen.  Er is zeker bereikt dat de landbouw de benoemde problemen niet eenzijdig, alleen door of via de landbouw kunnen worden opgelost en dat er met én niet over de landbouw gesproken dient te worden. Belangrijk zal nu zijn om wat is bereikt vast te houden en mee uit te werken.

Tijdens de dag was veehouderij specialist, Bert Gideonse, van CZAV aanwezig met collega’s van AgruniekRijnvallei. Zij waren in de vroege ochtend op het Malieveld en hebben daar de deelnemers van koffie voorzien. Een actie die de deelnemers zeer wisten te waarderen. “Het was een indrukwekkende manifestatie waar een gevoel van saamhorigheid heerste. Daarnaast viel het me op dat vanuit alle sectoren boeren waren gekomen om te steunen. Er hing echt een gemoedelijke sfeer”, zegt Bert.

  

Theme picker