Verplichte drukregistratie vanaf 2020

Om aan de Europese richtlijnen te voldoen, is inmiddels vanuit het Activiteitenbesluit Milieubeheer besloten dat drukregistratie vanaf 2020 verplicht is voor veldspuiten. 2019 is een overgangsjaar, waarin telers de tijd hebben een keuze te maken. In sommige gevallen betekent dit de aanschaf van een nieuwe veldspuit. Vanuit de maatschappij wordt opgelegd om de emissies naar het oppervlaktewater te beperken. Naast de maatregelen worden ook tools en handleidingen ontwikkeld om telers hiermee te helpen.

Wat betekent dit concreet?

Driftarme spuitdoppen met een spuitdruk lager dan 2 bar worden van de driftreducerende doppenlijst (DRD-lijst) geschrapt. Spuitdoppen met een spuitdruk van 2 tot 3 bar en bij ‘luchtvloeistofmengdoppen’ is een drukregistratie vereist. Maar het wordt wel lastiger om de luchtdruk en vloeistof op hetzelfde moment te moeten registeren. Daarentegen is voor spuitdoppen vanaf 3 bar en voor spuitapparatuur met aanvullende driftreducerende voorziening geen drukregistratievoorziening vereist.

Naar optimaal rendement

Het blijft afwachten tot het voorstel met aanvullende eisen bekend wordt gemaakt en wat de impact van deze maatregelen gaat zijn. De juiste inzet van middelen is een belangrijk thema, ook voor CZAV. Door een intensieve controle van gewassen en deskundige advisering over de juiste spuitcondities proberen we de teler naar een optimaal rendement te brengen. Spuittechniek, dopkeuze en rijgedrag zijn van belang voor driftreductie.

Meer informatie over driftreducerende dopklassen? Kijk op Helpdesk Water.

Bekijk ook de DRT-lijst