Nieuwe toolboxkaarten driftreductie

Er zijn verschillende manieren waarop gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen. Een welbekende route is via drift. Organisaties als Nefyto, Unie van Waterschappen, LTO Nederland, Agrodis en CUMELA Nederland willen de drift reduceren. Momenteel zijn er 18 verschillende informatiekaarten met praktische maatregelen om emissie van gewasbescherming naar het oppervlaktewater te verminderen. Daarom is de huidige kaartenset uitgebreid met een nieuwe kaart 4b ‘Driftarme doppen’. De kaart 4a ‘driftreducerende spuittechnieken’ is aangevuld met informatie over het MagGrow systeem en de verlaagde spuitboom.

Inzet van middelen
De juiste inzet van middelen is een belangrijk thema, ook voor CZAV. Door een intensieve controle van gewassen en deskundige advisering over de juiste spuitcondities proberen we de teler naar een optimaal rendement te brengen. Spuittechniek, dopkeuze en rijgedrag zijn van belang voor driftreductie.

Meer weten over deze punten?
Onze buitendienst kan u persoonlijk adviseren over bijvoorbeeld spuittechnieken, dopkeuze en rijgedrag.

Waar vind ik de vernieuwde kaarten?
Driftreducerende spuittechnieken
Driftarme spuitdoppen

Het volledige overzicht toolboxkaarten vindt u hier.

Theme picker