5 redenen om groenbemesters in te zaaien

Groenbemesters worden in het bouwplan opgenomen met als belangrijkste reden het verhogen van biodiversiteit met diverse mengsels en te zorgen voor een goede bodem- en plantgezondheid en ook om te voldoen aan de eisen van vergroening. Waarom zaaien we groenbemesters nog meer?  

1. Weerbaarheid 

Groenbemesters maken de bodem weerbaarder voor de weersextremen. Ze bedekken de bodem en in de winter willen dit effect zo lang mogelijk vasthouden, zodat het de bodemlaag opener houdt en er meer lucht in de bodem wordt gehouden. Door onderzoek en praktijkervaringen ontwikkelt de kennis snel, wat ook leidt tot nieuwe mengsels en mengsels op maat. Een voorbeeld hiervan is o.a. slakkenbeheersing. 

2. Niet-kerende grondbewerking 

De grond wordt steeds vaker niet-kerend bewerkt, daarom is het aan te raden een vorstgevoelig mengsel in te zaaien. Gedurende de winter kan het onkruid zich minder ontwikkelen bij een vorstgevoelig mengsel. Het voordeel is dat in het voorjaar direct gestart kan worden met zaaien.   

3. Aaltjesbeheersing 

Door de juiste groenbemester te zaaien, voorkomen we dat een eenzijdig aaltje expliciet gaat vermeerderen tijdens het najaar. Met een mengsel ontstaat zo een diversiteit aan wortels in de bodem.   

4. Organische stofopbouw  

Een effectieve organische stofopbouw wordt bereikt met de inzaai van een mengsel. Met de variantie aan soorten in één mengsel zien we dat ze elkaar beconcurreren en dat zowel onder- als bovengronds de meeste organische stofopbouw wordt gehaald. Ondergronds kan dit tot 35% zijn en bovengronds tot 20%. Met deze verhouding kunnen we zeggen dat het goed is om te focussen op bewortelaars.   

5. Stikstofbinding  

Groenbemesters zijn goed voor de stikstofbinding in de bodem. Dit komt de volgteelt voor volgend seizoen ten gunste. Bij 1 kilo gewaslengte van de groenbemester, wordt 2,5 kilo stikstof gebonden. Dit betekent dat bij een goed geslaagde groenbemester (60 cm), 50 kilo effectief stikstof minder gestrooid hoeft te worden.