4,5 miljoen winst, goed en evenwichtig resultaat

CZAV sluit haar boekjaar 2015 – 2016 af met een winst van 4,5 miljoen euro. Dit goede en evenwichtige resultaat stemt de coöperatie tot tevredenheid. De omzet daalde van 439 naar 392 miljoen euro, met name door substantieel lagere prijzen voor granen, brandstoffen en meststoffen.

Het marktaandeel in de afzet aan de telers in Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland (het coöperatieve werkgebied) groeide wederom licht verder. De afzet in België groeide substantieel. De zeer lage graanopbrengsten (-20%) waren opmerkelijk en zullen ook invloed hebben op de omzet voor het aanstaande jaar. CZAV blijft inzetten op een sterke logistiek tegen lage kosten met een hoge servicegraad. De voordelen hiervan zijn voor de leden, door investeringen in kennis en verlaging van de kostprijs op het boerenerf.

Uiteindelijk zijn het de prima resultaten uit de deelnemingen, waaronder Cebeco Granen, Agrimarkt, AgriSneltank, Nedato en Luc Pauwels NV, die de winst vormen. Door een scherpe prijsstelling, de hoogste uitbetalingsprijs voor de granen en de nakortingen van 1,7 miljoen euro wordt vanuit de “boergerelateerde” omzet niets aan de winst toegevoegd. Dit is conform de jarenlange financiële uitgangspunten van CZAV: resultaten boerenactiviteiten terugleggen bij de boer.

De vraag naar landbouwkundige kennis neemt verder toe. CZAV versnelt in haar kennisontwikkeling door in plaats van productgericht sterk teeltgericht te adviseren. Zo kan beter een bijdrage worden geleverd aan de vraag naar een geïntegreerde teeltaanpak (IPM), waarbij preventieve maatregelen en aandacht voor een gezonde bodem de basis vormen. Hiermee ontstaat een verdere verbreding van producten- en kennisaanbod, die gratis toegankelijk blijft als onderdeel van het gehele aanbod. CZAV levert het complete brede assortiment, waardoor er nadrukkelijk sprake is van een onafhankelijke advisering. Er is immers geen winstdoelstelling voor de telersactiviteiten.

Tevens wordt binnen de kennis- en inkooporganisatie CropSolutions gewerkt in gespecialiseerde teams voor gespecialiseerde telers met een internationale en ketengerichte oriëntatie. Waar nodig wordt eigen onderzoek gedaan naar innovaties, nu bijvoorbeeld op gebied van plantversterkers en precisielandbouw. Data die vrijkomen uit en nodig zijn voor precisielandbouw moeten goed kunnen worden geïnterpreteerd en vertaald naar praktische teelttoepassingen. Beide themagebieden zijn belangrijk om inhoud te geven aan een geïntegreerde teeltaanpak.

CropSolutions is afgelopen jaar verder versterkt met 2 nieuwe leden: Agrea in Zuidoost Nederland en Heyboer in de Flevopolder. Agrea heeft een breed netwerk en veel teeltkennis in akkerbouw, groentegewassen en veehouderij in Zuidoost Nederland en goede verbindingen naar Duitsland. CZAV en CAV Agrotheek namen gezamenlijk Heyboer over. Heyboer is een sterk gespecialiseerd bedrijf op gebied van toelevering en loonwerk, met name in de teelt van o.a. bloembollen, peen en uien. Daarnaast bezit de onderneming gespecialiseerde kennis op het gebied van biologische teelten. Beide nieuwe leden vormen een zeer waardevolle toevoeging aan het CropSolutions kennisnetwerk.

In de Belgische markt is de samenwerking tussen Luc Pauwels NV en coöperatie SCAM, onder de naam Demeterra, verbreed. Deze samenwerking beperkt zich niet alleen meer tot gewasbescherming, maar ook tot intensieve uitwisseling van kennis op diverse terreinen. De ontwikkelingen bij CropSolutions in Nederland en Demeterra in België zijn zeer positief voor de leden van CZAV. Ze dragen bij tot een groeiende kennisbasis en inkooppositie  en zorgen voor directe toegang tot kennis bij de diverse onderzoekcentra en R & D afdelingen in binnen- en buitenland.