Actueel

Bodem- en bemesting geslaagd

start werving telers YEN-competitie

/ Categorieen: Nieuws, Memo's

De bodem- en bemestingsbijeenkomsten in november zijn succesvol afgesloten. De laatste kans om een bijeenkomst bij te wonen is op 16 januari in Almkerk (zie www.CZAV.nl/agenda voor meer informatie). Tijdens deze avonden is uitvoerig stilgestaan bij teeltmaatregelen, die genomen kunnen worden om de biologische bodemkwaliteit te verbeteren. De focus lag hierbij op de verschillen tussen schimmel- en bacteriedominante gronden en hoe deze verschillende groepen organismen gestimuleerd en gevoed kunnen worden. Op het gebied van bemesting zijn onder andere de proefresultaten van innovatieve ‘slow release’ meststoffen toegelicht, waaronder OCI Exacote.

 

Deelname YEN competitie

Wellicht heeft u er al over gehoord tijdens de Bodem- en bemesting avonden. CZAV is op zoek naar tarwetelers, die aankomend seizoen mee willen doen aan de Britse graanteeltcompetitie YEN (Yield Enhancement Network). Dit is een netwerk van telers, adviseurs en wetenschappers dat zich richt op maximalisatie van tarweopbrengsten.

 

Een Britse teler bracht afgelopen jaar 15,3 ton tarwe op. Terwijl in Nederland het amper lukt om een oogst van 13 ton te behalen. “Ik wil er graag, samen met onze telers, achter komen hoe dat kan,” vertelt Ton Hendrickx, productmanager van CZAV.

 

Wat wordt er verwacht?

YEN stelt bepaalde eisen aan deelnemers van de graanteeltcompetitie. De gewasontwikkeling moet nauwgezet worden bijgehouden. Dat houdt onder andere in: zaaizaadhoeveelheid, duizendkorrelgewicht, het opkomstpercentage tellen, de uitstoeling bepalen, het aantal aren tellen en bij de oogst het aar- en korrelgewicht vaststellen. Een complete teeltregistratie is onderdeel van de voorwaarden. Alleen op deze manier kunnen de verschillen worden bepaald en dit geeft inzicht in de oorzaken van de geconstateerde verschillen.

 

Informatie en aanmelden

CZAV biedt telers de mogelijkheid om via haar deel te nemen. Uiteindelijk zullen de beste 10 percelen worden uitgekozen om daadwerkelijk aan te melden. De kosten van de competitie voor de deelnemende percelen worden door CZAV betaald. Om mee te doen dient een perceel minstens 7 hectare groot te zijn. Elke teler mag slechts met één perceel deelnemen. De drie telers met de hoogste opbrengsten worden uitgenodigd op de jaarlijkse YEN-conferentie in Engeland. Interesse? Meer informatie en aanmelden kan bij uw adviseur of door het formulier in te vullen op Mijn CZAV

Bodem- en bemesting geslaagd

Naam:
E-mail:
Onderwerp:
Bericht:
x