Veris Bodemscan

CZAV en Vantage Agrometius bieden gezamenlijk de Veris Bodemscan aan. Met deze bodemscan wordt de EC, pH en organische stof in de bodem in kaart gebracht. Deze gehaltes worden weergegeven in bodemkaarten en deze kaarten kunnen omgezet worden tot taakkaarten, waarmee variabele toepassingen uitgevoerd kunnen worden met bijvoorbeeld plant- en zaaiafstanden, bodemherbiciden, bemesting en bekalking. Door deze toepassingen variabel uit te voeren, kun je plaatsspecifiek de bodem, teelt en opbrengst optimaliseren. 

Waarom een bodemscan?

De bodem is erg complex, diverse parameters bepalen uiteindelijk de groei en opbrengst van de gewassen. Wanneer je je bodem in kaart brengt, is het daarom essentieel om meerdere parameters afzonderlijk van elkaar te meten. De Veris Bodemscan heeft de unieke eigenschap dat het direct waardes meet als EC oftewel bodemtextuur, organische stof en pH. Er zijn geen storende factoren, die wel bij een drone of satelliet aanwezig kunnen zijn. Hierdoor kun je de juiste parameter kiezen en inspelen op de behoefte van jouw bodem en gewas.

Meten

Het perceel zal eerst gescand worden met de Veris Bodemscan. Deze scanner meet tijdens het rijden constant variaties in de bodem. Deze gegevens worden opgeslagen in bodemkaarten, in deze kaarten is de variatie van organische stofgehalte, pH, Lutum, CEC, EC en hoogte binnen een perceel te zien. 

Kalibreren

De bodemkaarten die gemaakt zijn door de Veris Bodemscan geven zones aan waar variaties in de bodem zitten. Om deze zones te kalibreren worden er binnen deze verschillende zones grondmonsters genomen en geanalyseerd in een laboratorium. De bodemkaarten worden gekalibreerd met deze resultaten en daardoor zijn deze kaarten zeer betrouwbaar.  

Adviseren

Vervolgens kunnen we met deze bodemkaarten een taakkaart maken. Samen met je CZAV-adviseur wordt er eerst een plan gemaakt, door verschillende bodemkaarten over elkaar te leggen voor een variabele toepassing. Daarna kan er met deze taakkaart per zone bekeken worden hoeveel er bijvoorbeeld toegepast of bemest moet worden. 

Toepassen

Tot slot kan met de taakkaart, die samen met de teeltadviseur van CZAV gemaakt is, een variabele toepassing plaatsvinden. Zo kan bijvoorbeeld plant- en zaaiafstanden, bodemherbiciden, bemesting en bekalking variëren binnen een toepassing op een perceel. 

Mogelijkheden

 
Veris Basic
Veris Pro
Veris Expert
Basiskaart hoogte ja ja ja
Basiskaart EC 30 ja ja ja
Basiskaart EC 90 ja ja ja
Basiskaart pH nee ja ja
Basiskaart OS% nee ja ja
Basiskaart Lutum nee ja ja
Basiskaart CEC nee ja ja
Grondmonster t.b.v. kalibratie nee ja ja
Kalibratie van bodemkaarten nee ja ja
Taakkaarten 1 taakkaart 2 taakkaarten 3 taakkaarten
Plant/zaaiafstanden ja ja ja
Bodemherbiciden ja ja ja
Bemesten ja ja ja
Bekalken nee ja ja