Wie en wat

Dé agrarische coöperatie

CZAV (Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A.) in Wemeldinge is dé agrarische coöperatie in Zuid-Nederland waarbij ruim 3100 actieve agrarische ondernemers in de akkerbouw, bloembollenteelt, veehouderij en fruitteelt zijn aangesloten. Vanaf onze start in 1929 hebben wij een grote betrokkenheid bij onze leden en staat het belang van het leveren van een meerwaarde voor bedrijfsrendement van de leden voorop. Om dit te bereiken werken we binnen CZAV nauw samen om de positie van CZAV sterk te houden en te maken. Door de platte organisatie werken we met korte communicatielijnen en kunnen hierdoor snel inspelen op vragen en ontwikkelingen.

In totaal werken er circa 600 mensen bij CZAV en de geconsolideerde deelnemingen. Ze werken in een open en vriendelijke werksfeer en een zeer dynamische werkomgeving. De werkzaamheden ontwikkelen zich met de seizoenen mee. Door de relatie met het groeiseizoen en daarmee gevolgen van de weersomstandigheden, moeten we op, soms onverwachte, momenten tot extra actie overgaan.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn: klantgerichtheid, kostprijs en kennis.

Activiteiten

Een belangrijke activiteit van CZAV is de inname, opslag en het vermarkten van granen, zaden en peulvruchten. Verder leveren wij aan agrarische ondernemers, loonwerkers, samenwerkingspartners en andere groothandelsklanten onder andere meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, veevoeders, zaaizaad, pootgoed, aardolieproducten en bedrijfsartikelen.

Deelnemingen en dochteronderneming

Om de positie van CZAV te versterken hebben wij diverse samenwerkingsverbanden of deelnemingen in andere bedrijven die direct aansluiten op de bedrijfsvoering van de CZAV. Deze deelnemingen versterken de inkoop- of verkooppositie op de groothandelsmarkt of verruimen het vakkennisniveau. Een grote dochteronderneming van CZAV is het detailhandelsbedrijf Agrimarkt BV die de winkelformule Agrimarkt Supermarkt exploiteert.

CropSolutions

Een belangrijk samenwerkingsverband is de Kennis- en Inkooporganisatie CropSolutions. Hierin werkt CZAV samen met diverse agrarische partners. Doelstelling is om de kennis en inkoopkracht te bundelen in de plantaardige sector waardoor een optimale teelt op het boerenbedrijf kan plaatsvinden en de best mogelijke producten en diensten geleverd kunnen worden in de meest optimale prijs-kwaliteitverhouding. Volg de nieuwste ontwikkelingen via nieuwste ontwikkelingen van CZAV via de social media Twitter en Facebook!