Agenda

Bodem- en bemestingsmiddag Zevenbergen

Donderdag 6 december 2018

/ Categorieen: Agenda, Bijeenkomst

U bent van harte welkom om onze jaarlijkse bodem- en bemestingsbijeenkomsten bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomsten staan actuele ontwikkelingen op het gebied van verschillende vormen van bemesting centraal. 

Bodem- en bemestingsmiddag Zevenbergen
Datum:           6 december 2018
Tijd:                13:30u
Locatie:          De Borgh
Adres:             IJshof 1
Pc, plaats:       4761 BE Zevenbergen

Aanmelden / spuitlicentie verlenging: Meld u hier aan.

Tijdens de bodem- en bemestingsbijeenkomsten zijn er diverse sprekers die een presentatie geven:
"Niet-kerende grondbewerking (NKG): als volwaardig systeem" door Sander Bernaerts van Naturim
OF
"Groenbemesters: het nut en de meerwaarde" door Maud den Os van Joordens Zaden

Onze productmanager Bemesting en specialisten uit het veld zullen op deze bijeenkomsten een aantal actuele thema's behandelen, waaronder:

  • Veranderingen in wetgeving, kringlooplandbouw en klimaatakkoord
  • Invloed van de C/N-verhouding op bodemleven
  • Proefresultaten 2018 in diverse gewassen
  • Ervaringen en resultaten van plantversterkers en sporenelementen
  • Hoe beïnvloed ik mijn organische stofbalans?

Het volledige overzicht aan data en locaties kunt u hier bekijken.

Bodem- en bemestingsmiddag Zevenbergen

Documenten

Heeft u een tip? Geef deze door via marketing@czav.nl
Kijk voor een overzicht van alle agrarische evenementen op landbouwagenda.nl