Nieuws

CZAV en HAS Hogeschool werken samen aan bodemproblematiek

De HAS Hogeschool gaat stevig inzetten op onderwijsactiviteiten in de Zuidwestelijke Delta. Algemeen directeur van CZAV, Antoon van Vugt, is een van de leden van de stuurgroep. De komende vijf jaar wordt gericht op verschillende vormen van onderzoek en onderwijs. Denk hierbij niet alleen aan stages, beroepssopdrachten en onderwijsprojecten, maar zeker ook aan bedrijfsopleidingen die inspelen op vragen vanuit de (arbeids-)markt. Het doel is om studenten meer in contact te brengen met het bedrijfsleven in de regio. 

Kidneybonen van Zeeuwse bodem

In het Zeeuws-Vlaamse Aardenburg wordt sinds 2016 de exotische kidneyboon geteeld. De bodem blijkt prima geschikt. CZAV werd hiervoor benaderd door groenteverwerker HAK. Samen kwamen zij terecht bij Rinco de Koeijer van maatschap De Koeijer, die geschikte grond had én geïnteresseerd bleek.

Vanggewas wordt verplicht na aardappelteelt zand- en lössgebied

In het zuidoostelijk zand- en lössgebied worden aardappeltelers vanaf 1 januari 2021 verplicht om een vanggewas in te zaaien na een consumptie- of zetmeelaardappelteelt. Dat is te lezen in het voorstel voor de invulling van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn voor de periode 2018-2021. Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft dit ter inzage aan de sector voorgelegd.

Provincie Zeeland ondersteunt praktijkproef sojateelt

De provincie Zeeland ondersteunt, met een subsidie van €10.000, een praktijkproef voor sojateelt in Zeeuws-Vlaanderen. Er wordt onderzocht of de teelt van het eiwitgewas rendabel is. Met de financiële steun wordt kennis verzameld. CZAV voert dit project uit samen met initiatiefnemer Martijn Buijsse van Buijsse Consultancy en is gericht op teelt voor menselijk gebruik.

Project herintroductie winterveldbonen

CropSolutions is samen met Limagrain een project gestart om de teelt van winterveldbonen
te herintroduceren in Nederland. De in Nederland geteelde winterveldbonen bieden een
goed alternatief voor een deel van de geïmporteerde soja.

Vijf gewasbeschermings middelen toegestaan door Ctgb

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft vijf nieuwe middelen toegelaten die belangrijk zijn voor de land- en tuinbouw. Gro-Stop Electro is een anti-spruitmiddel en is toegelaten voor ruimtebehandeling in de consumptie- en zetmeelaardappelen teelt. Dit geldt ook voor het fungicide Topenco 100 EC in de appel- (onbedekte teelt), courgette- (bedekte substraatteelt) en komkommerteelt (bedekte substraatteelt). 

Residuen gewasbeschermingsmiddelen grondwater inzichtelijk dankzij Grondwateratlas

Voor duizenden locaties in Nederland is nu te vinden wat er achterblijft in het grondwater aan gewasbeschermingsmiddelen in de vorm van de Grondwateratlas. Dit is vorige week gepresenteerd bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). De Grondwateratlas is een database met meetgegevens.

Vorderingen nieuwbouw kunstmestloods Middelburg

De nieuwbouw van de kunstmestloods van onze vestiging in Middelburg vordert gestaag. Het ziet ernaar uit dat de geplande oplevering van begin december wordt gehaald. We zijn erg trots op de gemaakte vooruitgang.

Grote interesse voor nieuwe mogelijkheden aanvullend diervoer

Voor aanvullende diervoeders is veel interesse, zo blijkt uit onderzoek van Speerstra Feed Ingrediënts. De belangrijkste reden is om de verbetering van de gezondheid en weerstand van de dieren. Inmiddels maakt 80% van de veehouders er gebruik van.

Droog weer: tijd om te oogsten

Nog tot en met donderdagavond heeft het KNMI droog weer afgegeven. Tijd dus om in de komende dagen zoveel mogelijk aardappelen, korrelmais, CCM, uien en bieten van het land te halen. 

First48Last