Nieuws

Startbijeenkomst project precisielandbouw op 6 maart

Op dinsdag 6 maart is op Proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat een startbijeenkomst voor het project Proeftuin Precisielandbouw. Deze bijeenkomst is bedoeld voor telers in de akkerbouw die een stap willen zetten in het gebruik van precisielandbouw op het eigen bedrijf. CZAV ondersteunt dit project.

Kan precisielandbouw de teeltadviseur vervangen?

Precisielandbouw ontwikkelt zich snel en maakt steeds vaker zijn intrede op het boerenerf. Er wordt geïnvesteerd in nieuwe machines met technologieën zoals GPS, (NIR) sensortechnologie, robotisering en ICT op bijvoorbeeld kunstmeststrooiers, poot- zaai- en spuitmachines. Deze toepassingen maken nauwkeurige en plaats- of zelfs plant specifiek toepassen mogelijk. Wat betekent dit voor u en de functie van de adviseurs?

Weinig stikstof gemeten in de bodem

Eurofins Agro heeft in de eerste maanden van dit jaar beduidend minder stikstof gemeten in de bodem, in vergelijking met dezelfde periode in eerdere jaren. Door de kou mineraliseert de stikstof niet of nauwelijks en door de nattigheid vervluchtigt de stikstof die er wel is. En door de huidige vorstperiode gebeurt er in de bodem vrij weinig om daar verandering in te brengen.

Recordproductie uien zorgt voor stijgende cijfers

Doordat het uienareaal is toegenomen hebben we volgens het CBS afgelopen seizoen een recordproductie opgeleverd. Dit zien we niet alleen in de groeiene uienexport maar ook de uienvoorraden stijgen volgens het VTA. 

Veredelingsonderzoek cichorei gefinancierd door Europese Unie

Er is 7,3 miljoen euro beschikbaar gesteld door de Europese Unie om te onderzoeken hoe er meer goede voedingsvezels en gezonde inhoudsstoffen kunnen worden gewonnen uit cichorei. Dit heeft als doel meer teelt variëteiten te ontwikkelen. De inhoudsstoffen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden in de medische sector. Crispr-Cas is één van de moderne veredelingstechnieken waarmee wordt geëxperimenteerd.

Bijeenkomsten Veiligheid & Techniek zeer geslaagd

CZAV organiseerde op 14 en 16 februari bijeenkomsten Veiligheid & Techniek, in samenwerking met Delphy en Schoon Water Zeeland/Brabant. Twee drukbezochte middagen waar onder meer gesproken werd over emissie voorkomen, spuittechnieken en hulpstoffen.

Hogere opbrengst uien bij gebruik OCI Exacote

Afgelopen seizoenen hebben CZAV en CropSolutions proeven gedaan met gecoate meststoffen bij proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat. Opvallend was dat vooral bij uien een beduidend hogere opbrengst te zien was. In 2017 werd op de kleigrond een 13% hogere opbrengst geconstateerd na bemesting met OCI Exacote in plaats van met de standaard KAS. 

De ruimte in, kunnen we er op aarde van leren?

De ruimte en de technieken die zij heeft voortgebracht, leren ons om te gaan met de kwetsbare aarde. Ruimtespecialist André Kuipers vertelde tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van CZAV op 2 februari de aanwezigen over zijn periode in de ruimte en gaf hen een kijkje in de “keuken”....

Bacteriën domineren de akkerbouw

In natuurlijke graslanden is er een optimale balans tussen de verhouding van schimmels en bacteriën, waarbij er iets meer schimmels aanwezig zijn dan bacteriën. In akkerbouwgronden met eenjarige gewassen zien we juist dat bacteriën de overhand hebben. Maar wat betekent dit nu eigenlijk voor de akkerbouw en hoe kunnen we deze verhouding beïnvloeden?

Geïntegreerde teeltaanpak centraal

Tijdens de Teelt- en Gewasbeschermingsbijeenkomsten Akkerbouw, die CZAV in de maand januari door het hele werkgebied heeft gehouden, stond de geïntegreerde teeltaanpak (ICM = Integrated Crop Management) centraal. Telers werd gevraagd zich vooraf in te schrijven en een vragenlijst met betrekking tot emissies in te vullen als zij de bijeenkomst voor licentieverlening wilden laten meetellen. Hieruit zijn interessante bevindingen naar voren gekomen.

First46Last