Webinar: De kunst van optimaal bemesten

Je bent van harte uitgenodigd om het webinar Bodem & Bemesting op 12 december met als thema 'De kunst van optimaal bemesten' te volgen. Het webinar duurt van 19:30 tot circa 21:00 uur. 

Tijdens dit webinar word je door onze specialisten bijgepraat over ontwikkelingen in de markt van kunstmest en organische mest. Daarnaast brengen we je op de hoogte van gewijzigde regelgeving voor 2023-2024 (7e Actieprogramma, GLB en gevolgen derogatie). Tot slot bespreken we het rendement van bemestingskeuzes en -advies voor diverse akkerbouwgewassen.

Programma

  • Ontwikkelingen op de (kunst)mestmarkt en organische mest
  • Wetgeving 2023-2024: 7e Actieprogramma, GLB en wegvallen van derogatie
  • Rendement van bemesten en bemestingskeuzes
  • Positionering en bemestingsadvies in de belangrijkste teelten

Aanmelden

Graag willen we weten hoeveel personen deelnemen. Meld je daarom hier aan.