Transport en opslag: distribueren gewasbescherming

Helix Learning organiseert een licentieverlenging voor het onderdeel Transport en Opslag: distribueren gewasbescherming. De bijeenkomst start op 30 november en vindt plaats bij Scalda College in Goes. 

Deze cursus is voor jou als beheerder van een verkooppunt van gewasbeschermingsmiddelen, depothouder of medewerker belast met het beheer, de verkoop en opslag van bestrijdingsmiddelen. De cursus distribueren gewasbescherming wordt afgesloten met een schriftelijk examen. 

Aanmelden 
Om de bijeenkomst bij te wonen, moet verplicht vooraf aangemeld worden. Aanmeldingen lopen via Helix Learning. Klik hier om aan te melden.

Bijeenkomst
Cursusdagen: 30 november, 7 en 14 december 2023. Het examen vindt plaats op 21 december 2023.
09:00 uur
Scalda Stationspark Goes
In overleg kan ook voor een andere locatie worden gekozen.