Landelijke Uiendag 2024

Dit jaar zal de Landelijke Uiendag plaatsvinden op donderdag 29 augustus op Proefboederij Rusthoeve in Colijnsplaat. Dit jaar is het thema “Doelgericht kiezen”. Late plant- en zaaidatum en veel regen kenmerken het groeiseizoen van de uien tot nu toe. Dat dit gevolgen heeft voor de opbrengst is wel duidelijk. Nederland is een belangrijke speler op het gebied van uien in de wereld. We willen graag kwalitatief goede uien blijven leveren. We blijven zoeken naar de optimale manier van uien telen. In eerste instantie denken we misschien al snel dat we alles al geprobeerd hebben, maar het veranderende klimaat (te nat, te droog) maakt het lastiger om een goede opbrengst en kwaliteit te genereren. Voor telers is het hierbij van belang om hun eigen keuzes te maken voor de toekomst.

Waar liggen er kansen?

Onderwerpen die aan de orde komen op de Uiendag zijn: tripsbeheersing, druppelirrigatie of beregenen,  andere teeltstrategieën, zoals biostimulanten, andere meststoffen en andere teeltmethoden zoals ruggenteelt en de daarbij behorende bemesting strategieën.  Nieuw dit jaar: de resultaten van 15 verschillende plantuien rassen en de teelt van  winter-zaaiuien. Ook komt er dit jaar een speciaal themaplein over Water.

Standhouders en rondleidingen

Tijdens de Landelijke Uiendag kun je als bezoekers deelnemen aan rondleidingen en demonstraties in het veld. CZAV zal aanwezig zijn met een stand op de Onion-plaza en de resultaten van de proefvelden op Proefboederij Rusthoeve, die in samenwerking met CZAV zijn aangelegd, worden samen met jou besproken. Voor vragen en advies kom je langs tijdens de Landelijke Uiendag!

Locatie

Locatie: Proefboerderij Rusthoeve
Tijd: 09:00 - 18:00 uur
Adres: Noordlangeweg 42
Pc, plaats: 4486 PR Colijnsplaat