Bodem & Bemesting Oirschot

Je bent van harte uitgenodigd voor onze bijeenkomst Bodem & Bemesting op 8 december in Oirschot met als thema 'De kunst van optimaal bemesten'. De bijeenkomst start om 19:30 uur.

Tijdens de bijeenkomsten word je door onze specialisten bijgepraat over ontwikkelingen in de markt van kunstmest en organische mest. Daarnaast brengen we je op de hoogte van gewijzigde regelgeving voor 2023-2024 (7e Actieprogramma, GLB en gevolgen derogatie). Tot slot bespreken we het rendement van bemestingskeuzes en -advies voor diverse akkerbouwgewassen.

Programma

  • Ontwikkelingen op de (kunst)mestmarkt en organische mest
  • Wetgeving 2023-2024: 7e Actieprogramma, GLB en wegvallen van derogatie
  • Rendement van bemesten en bemestingskeuzes
  • Positionering en bemestingsadvies in de belangrijkste teelten

Aanmelden

Graag willen we weten hoeveel personen we kunnen verwachten. Meld je daarom hier aan.

Datum & locatie

't Zand
Bestseweg 52
5688 NP Oirschot