Propaangas

CZAV kan propaangas rechtstreeks op u bedrijf leveren. Dit doen we in samenwerking met onze partner Antargaz die meer dan 60 jaar ervaring heeft op het gebied van gas. De tanks worden bij de klant op het erf geplaats en afgemonteerd. 

Propaangas is al jarenlang een zeer betrouwbare en schone energie om uw huis, droogruimtes, stallen, kassen en overige bedrijfsgebouwen te verwarmen of vorstvrij te houden. Ruimteverwarming, gerichte verwarming, directe- of indirecte verwarming, mobiele verwarming, warm water, alles is mogelijk!

De voordelen op een rij:

  • Geen risico op bodemverontreiniging met propaan in geval van een lekkage.
  • Propaan kan een gelijkmatige, goed regelbare warmte leveren die aangenaam is voor mens, dier, oogst en gewas. Indien gewenst kan gerichte verwarming onnodige opwarming van de overige ruimte beperken.
  • Propaan is van nature een zeer schone energie die weinig roet en andere schadelijke stoffen bevat en produceert. Belangrijk bij open verbranding in kachels in uw bedrijfsgebouwen (bijvoorbeeld bij het drogen van uw oogst of verwarmen van gewassen en bloemen). Ook vragen ketels en kachels die gestookt worden op propaan daarom over het algemeen minder onderhoudskosten.
  • Geen investering en toch het gemak. Er kan een keuze worden gemaakt uit een breed scala aan huurtanks (inclusief onderhoud) in elk formaat. Ook zijn ondergrondse tanks mogelijk. Indien gewenst in combinatie met niveaubewaking via het mobiele telefoonnetwerk en automatische bevoorrading, waardoor het risico op een onverwachte lege tank tot het verleden behoort.
  • Klaar voor de toekomst. Bij de juiste keuze van uw installatie is een eventuele toekomstige ombouw naar aardgas eenvoudig en tegen relatief lage kosten mogelijk.
  • Veiligheid voorop. Propaantanks van Antargaz voldoen aan strenge normen en worden regelmatig geïnspecteerd en gekeurd. Ook voor uw middeldruk propaan leidingwerk kan Antargaz de keuringen verzorgen.