Opslagtanks

Veel (agrarische) bedrijven binnen onze coöperatie hebben 1 of meer bovengrondse tanks voor de opslag van dieselolie. CZAV levert en plaats brandstofopslagtanks op het boerenbedrijf. Deze tanks voldoen aan de meest actuele richtlijnen.

Wetgeving

De geplaatste tanks moeten zowel voorzien zijn van een installatiecertificaat, als een tankcertificaat. Deze kunnen alleen afgegeven worden door een KIWA-erkende installateur. De basis van deze regels staat in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30 (PGS 30, voorheen CPR 9-6), een richtlijn voor de opslag en aflevering van o.a. dieselolie. Hierin staat bijvoorbeeld aan welke eisen de tank en het leidingwerk moeten voldoen. Vaak verwijst een besluit of milieuvergunning direct naar de PGS-30. Daarnaast moet de installatie (dieselolietank + afleverinstallatie) iedere 15 jaar worden gekeurd door een KIWA-gecertificeerd bedrijf. Ook dient een jaarlijkse controle plaats te vinden op water in de tank.

Afvoeren oude tanks

Oude tanks dienen gereinigd of afgevoerd te worden. Reinigen of afvoeren van een dieselolietank mag echter alleen door een gecertificeerd bedrijf gebeuren! Na het reinigen van een tank ontvangt u het certificaat BRL-K 905 en voor het afvoeren het certificaat BRL-K 902. Het vervoeren van een lege, niet gereinigde tank waar geen certificaat voor is afgegeven, is verboden, behalve voor bedrijven die hiervoor een ontheffing hebben.

Dubbelwandige of enkelwandige tank?

Zowel voor een dubbelwandige tank, als voor een enkelwandige tank wordt een tankcertificaat afgegeven. Voor een enkelwandige tank geldt dan ook dat de lekbak moet zijn voorzien van een geldig certificaat! Welke tank geschikt is voor uw bedrijf, is afhankelijk van verschillende factoren. CZAV kan u helpen met deze beslissing.

Tankgroottes:
1500 liter       2270 x Ø 960
2000 liter       1970 x Ø 1270
3000 liter       2725 x Ø 1270
5000 liter       4298 x Ø 1270
Op aanvraag andere maten ook mogelijk

Alle tanks worden geleverd met onderstaande uitrusting:

 • Dubbelwandig
 • Vulpuntbak
 • Pomp unit 50 liter p/m (bij 5000 liter tank een pomp unit van 70 liter p/m) (220 volt met afname – en totaal teller)
 • Cimtek water/vuilfilter
 • Overvulbeveiliging
 • Peilstok
 • Antihevelklep
 • Vlamkerend rooster (op ontluchting)
 • Installatiecertificaat volgens BRL – K903/07 (op basis van buitenopstelling*)
 • Opstap t.b.v. vullen van de tank
 • Tankcertificaat
 • Geleverd in standaard kleur: donkerblauw (ral 5010) of donkergroen (ral 6005)

De tank wordt geplaatst en afgemonteerd op uw adres volgens de KIWA-richtlijnen en afgeperst voor het installatie certificaat. Ook is het mogelijk om via CZAV je oude tank af te laten voeren.