Contractteelt

Aardappelen

Een mooi voorbeeld van een verbinding in de markt is die tussen Nedato en CZAV. Nedato heeft alle kennis van de tafelaardappelmarkt en de frites- en chipsmarkt. Het gaat dan over welke rassen het best passen bij welk marktsegment. Maar ook welke kwaliteits- en teelteisen daarbij horen of welke gewenst zijn. CZAV levert de teeltkennis en bijbehorende producten binnen de kaders van de gestelde eisen. Zo komt de teler tot een goed afleverbaar product. Een product waarvan de verschillende adviseurs begrijpen aan welke normen voldaan moet worden. CZAV biedt in samenwerking met Nedato, akkerbouwers de mogelijkheid om aardappelen te telen op basis van een contract. Binnen dit contract kan gekozen worden tussen diverse pools met verschillende afzetdoelen. 

Cichorei

Voor contractteelt van cichorei werkt CZAV samen met Sensus. Dit bedrijf sluit jaarlijks contracten met akkerbouwers in voornamelijk Nederland en België voor teelt en levering van cichoreiwortels. Uit de cichoreiwortels produceert Sensus de Frutafit®-inulines en Frutalose®-inulinestropen. Cichorei is één van de plantensoorten die inuline in wortels opslaat tot een niveau dat winning aantrekkelijk maakt.

Waarom cichorei opnemen in het bouwplan?

  • Cichorei levert een goed saldo op;
  • Verzekerd van uitbetalingsprijs en tijdige betaling (vier weken na levering) door een betrouwbare afnemer;
  • Cichorei kent weinig ziekten en plagen;
  • Een perspectiefvolle voor de komende jaren. 

Mijn CZAV

Via Mijn CZAV heb je toegang tot de webdiensten van CZAV: Mijn oogst, Mijn mineralen en (andere) ledendiensten. Bovendien kan je direct online bestellen. Ben je al klant maar nog geen account voor Mijn CZAV? Vraag deze dan online aan.

Bestellen

Via de app

Mijn CZAV App

Heb je een account bij Mijn CZAV dan is het plaatsen van een bestelling extra makkelijk! De app is beschikbaar via: Apple (iOS) en PlayStore (Android).

Voordelen

Telefonisch

0113 62 90 01 gewasbescherming, meststoffen, smeermiddelen, zaaigranen en -zaden
0113 62 90 09 dieselolie bestellingen en vragen m.b.t. transportplanning
0113 62 90 05 veevoer bulk bestellingen

Contact