Organisatiestructuur

Dé agrarische coöperatie

CZAV is een agrarische coöperatie met een ledenraad, een raad van commissarissen en een bestuur/directie. De ledenraad is het hoogste orgaan binnen de coöperatieve vereniging en vormt de algemene vergadering. De ledenraad wordt gekozen door leden tijdens de ledenvergadering. Tijdens deze vergadering, die één keer per jaar wordt gehouden, wordt een toelichting gegeven op de jaarrekening en komen actualiteiten aan bod.

Ledenraad

De ledenraad vergadert minimaal twee keer per jaar. Eén vergadering daarvan is de vergadering, waarin de jaarrekening wordt vastgesteld en het jaarverslag wordt besproken. De ledenraad wordt gekozen tijdens de algemene ledenvergadering.

Overzicht ledenraad

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) heeft als taak de directie te ondersteunen en toezicht te houden op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de coöperatie. De commissarissen worden benoemd door de ledenraad, nadat zij door de raad van commissarissen zijn voorgedragen.

Overzicht RvC

Management

De directie is verantwoordelijk voor het dagelijks besturen van de coöperatie. Ook de directie wordt benoemd door de ledenraad, nadat zij bindend zijn voorgedragen door de raad van commissarissen. Het managementteam vormt de leiding binnen de coöperatie en is verantwoordelijk voor het beleid.

Jongerenraad

In de jongerenraad zitten jonge ondernemers die zich in verschillende sectoren bevinden waarin de coöperatie opereert. Ze geven het management van CZAV gevraagd en ongevraagd advies. Eigenlijk vormen ze een inspiratiebron, omdat ze meedenken met welke koers CZAV vaart.

Dochterondernemingen

Agriant BV, Luc Pauwels NV, Cebeco Granen BV, en Agrea BV zijn dochterondernemingen van CZAV. Agriant is een groothandelsbedrijf op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen, zaaigranen, graszaden, maïszaden, handreinigers en landbouwfolie in Noord-Nederland. Luc Pauwels is een distributiebedrijf dat de toelevering verzorgt van gewasbeschermingsmiddelen, zaden, veevoeders en meststoffen naar de agrarische ondernemer in België. Cebeco Granen is gevestigd in Rotterdam en is een belangrijk handelsbedrijf in tarwe en gerst. Agrea is de partner in kennis, advies en agrarische producten voor telers in open teelten in Zuidoost-Nederland. 

CZAV Mobility Group

CZAV Mobility Group heeft de ambitie een toonaangevende partner te zijn voor overheden, bedrijven en particulieren als het gaat om toekomstbestendige én bereikbare mobiliteit in Zuid-West-Nederland. Onder CZAV Mobility Group vallen de bedrijven: AgriSnellaad, AgriSneltank en CZAV Brandstoffen. Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst ook andere onderdelen worden toegevoegd.

Deelnemingen en belangen

Om de positie van CZAV te versterken hebben wij diverse samenwerkingsverbanden of deelneming in andere bedrijven die direct aansluiten op de bedrijfsvoering van CZAV. Deze deelnemingen versterken de inkoop- en verkooppositie én verruimen bovendien het vakkennisniveau. CZAV heeft een deelneming in: CAV Agrotheek BV, Heyboer Holding BV, Nedato BV, Vakutrans BV, Farm21 BV en Casibeans BV.

Samenwerken voor kennis en inkoop

CZAV heeft belangrijke samenwerkingsverbanden met een groot aantal agrarische partners binnen kennis- en inkooporganisatie CropSolutions en als aandeelhouder van Luc Pauwels in Demeterra. CropSolutions heeft een landelijke dekking in Nederland. Demeterra opereert in België. De doelstelling is om kennis en inkoopkracht te bundelen. Zo kan een optimale teelt op het boerenbedrijf plaatsvinden en de best mogelijke producten en diensten geleverd worden tegen een optimale prijs-kwaliteitverhouding.

Website CropSolutions

Bij CropSolutions zijn aangesloten:

 • ABZ De Samenwerking (Nijkerk)
 • Agriant (Emmen)
 • AgruniekRijnvallei (Waardenburg)
 • Agrea (Panningen)
 • CLTV Zundert (Zundert)
 • CAV Agrotheek (Wieringerwerf)
 • CZAV (Wemeldinge)
 • Heyboer BV (Biddinghuizen)
 • Vitelia Agrocultuur (Lottum)

Bij Demeterra zijn aangesloten:

 • SCAM (Andenne, België)
 • Luc Pauwels (Assenede, België)
 • CZAV (Wemeldinge)