Organisatiestructuur

Dé agrarische coöperatie

CZAV is een agrarische coöperatie met een ledenraad, een raad van commissarissen en een bestuur/directie. De ledenraad is het hoogste orgaan binnen de coöperatieve vereniging en vormt de algemene vergadering. De ledenraad wordt gekozen door leden tijdens de ledenvergadering. Tijdens deze vergadering, die één keer per jaar wordt gehouden, wordt een toelichting gegeven op de jaarrekening en komen actualiteiten aan bod.

Ledenraad

De ledenraad vergadert minimaal twee keer per jaar. Eén vergadering daarvan is de Algemene Ledenvergadering, waarin de jaarrekening wordt vastgesteld en het jaarverslag wordt besproken. De ledenraad wordt gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen heeft als taak de directie te ondersteunen en toezicht te houden op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de coöperatie. De commissarissen worden benoemd door de ledenraad, nadat zij door de raad van commissarissen zijn voorgedragen.

Directie

De directie is verantwoordelijk voor het dagelijks besturen van de coöperatie. Ook de directie wordt benoemd door de ledenraad, nadat zij bindend zijn voorgedragen door de raad van commissarissen.
 

Bedrijfsorganisatie

De bedrijfsorganisatie van CZAV heeft een platte structuur met relatief weinig hiërarchische lagen. De samenwerkingsverbanden tussen verschillende afdelingen binnen de organisatie zijn daardoor zeer direct en intensief.
 

Gezocht: Commercieel Technisch Adviseur

Ter versterking van ons team buitendienstmedewerkers zoeken wij in ons werkgebied in Zuid-Nederland een nieuwe collega voor de functie van: Aankomend Commercieel/Technisch Buitendienstmedewerker Akkerbouw m/v.

Lees meer

Dochterondernemingen

Agriant BV, Luc Pauwels NV en Agrea BV zijn dochterondernemingen van CZAV. Agriant is een groothandelsbedrijf op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen, zaaigranen, graszaden, maïszaden, handreinigers en landbouwfolie. Agrea is de partner in kennis, advies en agrarische producten voor telers in open teelten in Zuid-Oost Nederland. Luc Pauwels is een distributiebedrijf die de toelevering verzorgt van gewasbeschermingsmiddelen, zaden, veevoeders en meststoffen naar de agrarische ondernemer in België.  

AgriSneltank & AgriSnellaad

AgriSneltank is een onderdeel van de coöperatie. Daarentegen is de formule AgriSnellaad sinds november 2019 ondergebracht in AgriSnellaad BV. AgriSneltank is een van de snelst groeiende onbemande tankstationformules in het zuidwestelijk deel van Nederland. Veel dingen veranderen zo ook de keuze van mobiliteit. Naast de AgriSneltank tankstations zijn er ook openbare AgriSnellaad laadstations. Bij AgriSnellaad laadt je groene stroom voor je elektrische of hybride auto. 

Deelnemingen en belangen

Om de positie van CZAV te versterken hebben wij diverse samenwerkingsverbanden of deelneming in andere bedrijven die direct aansluiten op de bedrijfsvoering van CZAV. Deze deelnemingen versterken de inkoop- en verkooppositie én verruimen bovendien het vakkennisniveau. CZAV heeft een deelneming in: CAV-Agrotheek BV, Cebeco Granen BV, Heyboer Holding BV, Nedato BV, Vakutrans BV en Vitelia Agrocultuur BV.

Samenwerken voor kennis en inkoop

CZAV heeft belangrijke samenwerkingsverbanden met een groot aantal agrarische partners binnen kennis- en inkooporganisatie CropSolutions en als aandeelhouder van Luc Pauwels in Demeterra. CropSolutions heeft een landelijke dekking in Nederland. Demeterra opereert in België. De doelstelling is om kennis en inkoopkracht te bundelen. Zo kan een optimale teelt op het boerenbedrijf plaatsvinden en de best mogelijke producten en diensten geleverd worden tegen een optimale prijs-kwaliteitverhouding.

De adviseurs van CZAV hebben door deze intensieve samenwerkingen toegang tot een uitgebreid kennisnetwerk voor alle sectoren binnen de landbouw. Wij leiden de adviseur continu verder op, onder andere met de CropSolutions Academy. Trainingen en cursussen houden onze teams up to date. Zo kunnen we jou altijd professioneel, actueel en objectief advies geven.

Bij CropSolutions zijn aangesloten:

 • Agriant (Emmen)
 • AgruniekRijnvallei (Waardenburg)
 • Agrea (Panningen)
 • CLTV Zundert (Zundert)
 • CAV Agrotheek (Wieringerwerf)
 • CZAV (Wemeldinge)
 • De Samenwerking (Haastrecht)
 • Heyboer BV (Biddinghuizen)
 • Vitelia Agrocultuur (Lottum)

Bij Demeterra zijn aangesloten:

 • SCAM (Andenne, België)
 • Luc Pauwels (Assenede, België)
 • CZAV (Wemeldinge)