Nieuws

Bezorgservice vanaf 14 maart

Vanaf 14 maart 2022 wordt onze bezorgservice voor zaaigranen, gewasbeschermingsmiddelen, (kunst)meststoffen en andere stukgoederen weer geïntensiveerd.

Knaagdierbeheersing in 2023

Vanaf 1 januari 2023 ben je verplicht jezelf te certificeren en personeel aanvullend te laten scholen, wanneer men als bedrijf nog rodenticiden wil gebruiken.

Corngold is weer beschikbaar tegen een aantrekkelijke prijs.

Profiteer nog 1 week van dit voordeel!

Drijfmest vroeg met oog op opbrengst en kwaliteit.

Pakt nu alvast je voorsprong bij de ontwikkeling van het gras

Webinar: effectieve spuittechnieken

Volg het webinar 'Effectieve spuittechnieken en praktische oplossingen voor emissiearme toepassingen' op 21 februari.

Feilloos werken met Farm21

Met de Farm21 sensor worden alle cruciale bodemgegevens verzameld en daarmee heeft de teler steeds een goed beeld van wat er op dat moment in het perceel gebeurt.

Zetten we binnenkort sorghum anders in?

Tot op heden wordt sorghum veelal naast de teelt van maïs en gras verbouwd, maar het kan niet alleen ingezet worden als ruwvoergewas.

Functionele akkerranden voor plaagbeheersing

Akkerranden zijn niet alleen voedsel voor bestuivers, broedplaatsen voor akkervogels, recreatieve functie, maar ook ondersteuning van de natuurlijke plaagbeheersing.

Kijk hier terug naar de webinar over ruwvoer

Kijk de webinar van 9 februari terug en je bent weer helemaal bij

Kijk hier terug naar de webinar over fruitteelt

Kijk de webinar van 25 januari terug en je bent weer helemaal bij

First5Last