Nieuws

Assortiment voor maïsteelt

CZAV is alweer druk bezig om het nieuwe assortiment voor ccm-, snij- en korrelmaïs samen te stellen.

Gunstigere omstandigheden uitzaai wintertarwe

De komende week wordt gunstig voor de uitzaai van wintertarwe.

Beschikbaarheid van geprimed uienzaad

Aangezien het primingproces, de planning en controle van het zaaizaad meer tijd vragen dan het reguliere coatingsproces is het zeer aanbevolen om vroegtijdig te bestellen als je inzaai hiervan overweegt.

Areaal spruiten groeit verder bij CZAV

Onder de klanten van CZAV is het areaal licht gegroeid. Ook zijn er nieuwe telers die graag kennis bij CZAV opdoen of zich laten adviseren.

Fosfaatruimte bouwland 2021

CZAV heeft afgelopen periode op perceelsniveau van ruim 1500 hectare zuidwestelijke klei (143 percelen) de fosfaatruimte in 2021 vergeleken met de ruimte volgens het oude (huidige) stelsel.

Omschakeling naar het winterbezorgschema

Vanaf maandag 2 november wordt de bezorgservice aangepast naar de gebruikelijke leverrondes in de winterperiode.

Meer alternatieve eiwitten door Zeeland Bonenland

CZAV onderzoekt de bonenteelt en de ontwikkeling van nieuwe technieken in het project Zeeland Bonenland.

Hoe wij omgaan met aangescherpte coronamaatregelen

De actualiteiten met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus volgen elkaar snel op.

Economisch jaarresultaat veehouderij

In de Zeeuwse top drie van de ranglijst economisch jaarresultaat zijn dit jaar twee bedrijven geëindigd die voer afnemen van CZAV/AR.

Waarom cichorei opnemen in het bouwplan?

Cichorei is een teelt met hoge opbrengstpotentie, die goed bestand is tegen weersextremen.

First4Last