Nieuws

4,5 miljoen winst, goed en evenwichtig resultaat

CZAV sluit haar boekjaar 2015 – 2016 af met een winst van 4,5 miljoen euro. Dit goede en evenwichtige resultaat stemt de coöperatie tot tevredenheid.

Het weer op de voorgrond in de graanmarkten

De ‘good to excellent’ conditie van de Amerikaanse wintertarwe is in het algemeen in maand december verslechterd, in het bijzonder in Kansas en Oklahoma, de belangrijkste tarwe producerende staten in de Verenigde Staten.

Uienzaad en Rassenadvies 2017

Kijkt u ook al weer vooruit naar het nieuwe teeltseizoen? Wellicht gaat u (weer) uien telen.

Invloed van het mineralenbeleid op de bodemvruchtbaarheid

CZAV heeft recent een onderzoek afgerond naar de mineralenbalans voor de provincie Zeeland.

Uien informatieavond

U bent van harte welkom op dinsdag 13 december 2016 om 19.30 uur op onze informatieavond voor uientelers.

Melding verdachte transacties chemicaliën

Sommige producten met chemicaliën kunnen, naast hun dagelijkse toepassingen, ook misbruikt worden door criminelen. Terroristen gebruiken deze producten bijvoorbeeld om explosieven te maken.

Meer gras door klaver

Eiwitproductie op het eigen bedrijf wordt steeds belangrijker. Het past prima in een zelfvoorzienende landbouw die streeft naar een lagere kostprijs per kilo melk.

Wanneer starten met het zaaien van wintergranen?

De omstandigheden zijn momenteel ideaal om het land onder droge omstandigheden te bewerken en eventueel in te zaaien met een volggewas.

Kuilmanagement

Meer opbrengst halen van mais- en grasland en het beperken van verliezen zijn de speerpunten van Akkerbouwmatige Ruwvoerteelt.

Vanggewassen zaaien

Teelt u maïs op zandgrond, dan bent u verplicht hierna een vanggewas te telen.

First39Last