Nieuws

Bestrijding muizen en ratten

Uw bedrijf is een dankbare voedselbron voor muizen, bruine en zwarte ratten. Naast vraatschade vormen muizen en ratten ook een gevaar voor insleep van ziektes.

Model CZAV voorspelt komst koolvliegvlucht

Maandag 21 augustus was een mooie dag voor CZAV adviseurs Maurits van der Hout en Maries Koopmans. Ze waren op één van de tien percelen met spruitkool waar de populaties trips, koolmot en koolvlieg met insectenvallen wordt bijgehouden. De koolvliegval zat die bewuste maandag tjokvol, totaal het tegenovergestelde van vlak voor het weekend. Toen zaten er slechts drie vliegen in.

Vacatures ledenraad

Een aantal leden van de ledenraad is niet herkiesbaar. Wij zijn derhalve op zoek naar twee kandidaten uit het coöperatieve werkgebied (Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland)! 

Voor een mooie verdeling van districten en sectoren in de ledenraad zijn wij op zoek naar een kandidaat uit Oost-Brabant en een melkveehouder. Bent u degene die wij zoeken....? 

De bruine bonen oogst 2017

Afgelopen weekend (23 en 24 september '17) heeft de bruine bonen oogst onder invloed van het goede weer een vervolg gekregen. Maandag 25 september jl. werd veel aangevoerd, bijna een kwart van het totaal wat tot nu toe binnen is. De kwaliteit van de bonen is goed. Het vochtgehalte van rond de 20% valt mee gelet op de recente wisselvallige weersomstandigheden. Het  aandeel breuk is eerder lager dan bij eerdere partijen werd waargenomen. De bonen gaan nu eerst voor de droger en worden later bewerkt voor aflevering. De eerste afroepen van de deze wintervoeding worden als gebruikelijk pas november verwacht. Wat betreft de interne planning sluit dat mooi aan op de zaaitarwe schoning die dan grotendeels achter de rug is.

Oogstnieuws! 2017

De graanoogst is, op een enkel perceel zomergerst of -tarwe, klaar. De bruine bonen oogst volgt binnenkort.

Overname Agro Vangeel door Luc Pauwels

Luc Pauwels nv (Assenede B) neemt activiteiten Agro Vangeel (Turnhout B) over.

Fysium® voor steviger, sappiger fruit

Door de ruimtebehandeling met Fysium® is het nu mogelijk het uitstalleven van het fruit extra te verlengen. Fysium® is toegelaten in appel op de Nederlandse markt voor ruimtebehandeling na de oogst.

Voorschotprijs granen 2017

De graanoogst is dit jaar extreem vroeg gestart met de oogst van wintergerst op 20 juni.

Al snel werden onder invloed van het droge warme weer meer percelen gedorst. Deze percelen waren niet altijd voor 100% rijp. In veel partijen waren nog behoorlijk veel groene korrels aanwezig, waardoor er veel extra aandacht in de bewaring nodig was. De kwaliteit van de geleverde wintergerst was in tegenstelling tot oogst 2016 goed. Gemiddeld liggen de opbrengsten rond het meerjaarlijks gemiddelde, maar met een grote spreiding. Op sommige droge zandgronden vielen de opbrengsten niet mee. 

Selfie actie CZAV Open Dag 2017

Ben je familie, vriend, vriendin of een kennis van Janet Van Oostenbrugge? Check dan haar BBQ agenda, want zij is namelijk de gelukkige winnaar van de Weber Combi BBQ set ter gelegenheid van de selfie actie tijdens de CZAV Open Dag 21 juni jl. op Rusthoeve.

Eerste wintertarwe geoogst 2017

CZAV ontving op 9 juli de eerste wintertarwe van oogst 2017. Nooit eerder werd zo vroeg in het jaar tarwe aangeleverd.

First33Last