Nieuws

Kandidaatstelling ledenraad - ALV 2020

Tijdens de algemene ledenvergadering op 7 februari 2020 zullen de verkiezingen voor de ledenraad plaatsvinden. Bekijk hier de voorgestelde kandidaten.

Bijzonder hoge winst CZAV, door verkoop Agrimarkt

Het resultaat over boekjaar 2018/2019 bedraagt € 24 miljoen euro na belasting. Dit uitzonderlijk hoge resultaat is grotendeels gerealiseerd door boekwinst op de verkoop van de aandelen van Agrimarkt.

Vacature Manager Fuel & Charge

Wij zoeken een ervaren commercieel manager met leidinggevende capaciteiten, die als ‘meewerkend voorman’ ook zelf de business ontwikkelt en de deals doet, voor de vacature van Manager Fuel & Charge.

Vacature Teamcoördinator Communicatie

Voor de afdeling Communicatie op ons kantoor in Wemeldinge zijn wij op zoek naar een gedreven Teamcoördinator Communicatie ter versterking van ons huidige team. 

Wat doe jij al om erfemissie te voorkomen?

Uit onderzoekt blijkt dat er toch nog (on)gemerkt afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater plaatsvindt, maar welke maatregelen neem jij om erfemissie te beperken?

CZAV keert 1,5 miljoen uit aan telers

Het behaalde resultaat op de agrarische kernactiviteiten van CZAV wordt in de vorm van een nakorting teruggelegd aan de telers.

Studenten op excursie: van bodem naar toepassing

Hoe staat bodem en bemesting in relatie tot precisielandbouw? Tweedejaars studenten van het Prinsentuin College uit Breda gingen op excursie en kregen het antwoord.

Wintersluiting 2019 – 2020

De (regionale) vestigingen zijn daarom vanaf 2 december gesloten en openen weer zodra de voorjaarswerkzaamheden aanvangen.

Boerzaam bemesten, maar hoe?

Wat betekent boerzaam bemesten eigenlijk? En hoe doen we dat? Deze vragen zijn de rode draad doorheen de bodem- en bemestingbijeenkomsten van CZAV.

Rassenadvies Uienzaad 2020 beschikbaar

Wat zal het komende uienteeltseizoen brengen? Het is belangrijk om alle kwaliteitseigenschappen op een rij te hebben en daarop de keuze te baseren.

First3Last

Theme picker