Webinar Teelt & ICM: akkerbouwgewassen op klei, extra focus op peulvruchten, vlas en graszaad

We willen je van harte uitnodigen om deel te nemen aan één van onze webinars Teelt & ICM! In dit webinar brengen we je op de hoogte van alle veranderingen, resultaten van afgelopen jaar, innovaties en onze ICM-aanpak op jouw bedrijf voor de belangrijkste akkerbouwgewassen. Alle webinars starten om 19:30 en duren tot ongeveer 21:00 uur. Het thema van deze webinars is: 'Kansen en uitdagingen in de akkerbouw!'.

  • 13 januari - Akkerbouwgewassen op klei, extra focus op: ervaringen en resultaten in aardappelbewaring

  • 19 januari - Akkerbouwgewassen op klei, extra focus op: teelt van wortelen en knolselderij
  • 21 januari - Akkerbouwgewassen op zand, extra focus op: ruwvoerteelt, bemesting en plantweerbaarheid
  • 26 januari - Akkerbouwgewassen op klei, extra focus op: teelt van peulvruchten, vlas en graszaad

Programma:

  • Onkruidbeheersing met ICM-aanpak in uien en cichorei
  • (Mechanische) onkruidbeheersing en bladziekten in bieten
  • Nieuwe inzichten in de graanteelt
  • Ervaringen ziektebeheersing en loofdoding in aardappelen
  • Ziektebeheersing in uien zonder mancozeb

Klik hier om aan te melden.