Ruwvoerbijeenkomst Colijnsplaat

Je bent van harte uitgenodigd om onze Ruwvoerbijeenkomsten 2019 bij te wonen. 

Data en locaties
10 september 2019 Perceel aan de Westdijk, te Dirksland (te hoogte van de Vroonweg)
12 september 2019 Proefboerderij Rusthoeve, Noordlangeweg 42, Colijnsplaat

Programma 12 september
13:00 Opening
13:10 Toelichting opbrengstmetingen maïs- en voederbietenrassen en bemestingsproeven
13:30 Inpassen kuilen 2019 in rantsoen
14:00 Rondgang langs ruwvoerplein met sorghum, maïsrassen, voederbieten en grasmengsels 
15:15 Pauze
15:30 Gewasbescherming in ruwvoergewassen, evaluatie teeltseizoen
16:00 Afsluiting 

LG voederwaardeanalyse 
Tijdens deze middagen is het mogelijk om van uw maïs een voerderwaardeanalyse te laten maken door het LG-lab. Neem hiervoor 5 representatieve planten mee van uw perceel!

Spuitlicentie
Beide bijeenkomsten tellen mee de verlenging van uw spuitlicentie (onderdeel 'Teelt'). Kosten bedragen €42,50 per persoon. Neem uw licentiepasje mee en kom zeker op tijd! 
Wij hopen u 10 of 12 september te mogen begroeten; graag tot ziens!