Groenbemesterdag Westmaas

Wij nodigen je graag uit voor de Groenbemesterdag op 20 oktober. De Groenbemesterdag "Meer waarde van de groen(e)bemester” vindt plaats bij Proef- en praktijkbedrijf Westmaas in Westmaas.
Groenbemesters krijgen steeds meer aandacht! Ze worden geteeld om diverse redenen: organische stofvoorziening, stikstofbinding, mineralenvoorziening volggewas, verbetering bodemstructuur, bestrijding water- of winderosie, voederwinning of om nematodenbestrijding of een combinatie van deze. Daarnaast is de verplichting vanuit wet- en regelgeving ook een belangrijke reden. Voor Wageningen University & Research (WUR | Open Teelten) en Agrio een reden om De Groenbemesterdagen te organiseren.

CZAV geeft tijdens deze middag een lezing over 'Groenbemesters, de stille kracht voor de boer'

Locatie: Proef- en praktijkbedrijf Westmaas
Adres: Groeneweg 3
3273 LP Westmaas 
Tijd: 12:30 - 17:30 uur 

Aanmelden
Deelname aan De Groenbemesterdag is gratis en wordt u aangeboden door Wageningen University & Research, Agrio en de partners. Wilt u deelnemen aan deze dag? Klik hier om aan te melden.