Groenbemesterdag 'Doelgericht kiezen'

Om kennis rondom groenbemesters te delen wordt op woensdag 24 juni 2020 een volgende editie van De Groenbemesterdag georganiseerd. Dit keer in de vorm van een online uitzending. Het thema is ‘Doelgericht kiezen’. Op interactieve wijze wordt het doelgericht kiezen van groenbemesters op zand- en kleigrond behandeld.

Om mee te doen hoeft u geen app te installeren, de uitzending werkt in de webbrowser op je computer, laptop, tablet of telefoon.

Onderwerpen
• Het doelgericht kiezen van groenbemesters op zandgrond wordt behandeld:

- bij beheersen van Meloidogyne chitwoodi
- bij kiezen vanggewas na maïs
- bij beheersen van Pratylenchus penetrans

• Het doelgericht kiezen van groenbemesters op kleigrond wordt behandeld:

- bij aardappelteelt in gereduceerde grondbewerking
- bij inzaai in graanstoppel

Deelname is gratis!
CZAV en CropSolutions zijn partner van De Groenbemesterdag en nodigen je van harte uit om op woensdag 24 juni gratis deel te nemen aan de online uitzending. Meld je hier aan. 

Theme picker