Drijfmest

Het voordeel van drijfmest ten opzichte van kunstmest is dat het meer organische stof bevat. Daardoor draagt het bij aan het behoud van de bodemvruchtbaarheid en de verbetering van de structuur.

Varkensdrijfmest
Varkensdrijfmest is de best verkrijgbare soort drijfmest. Daarnaast is het logistiek snel inpasbaar, bevat het weinig onkruidzaden, maar heeft het wel een laag organische stof gehalte.

Rundveedrijfmest
Rundveedrijfmest bevat minder fosfaat dan varkensdrijfmest, wat i.v.m. de fosfaatruimte voordeliger is. Daarbij bevat het ook meer organische stof, waardoor het beter is voor de bodem. Een nadeel is dat rundveedrijfmest meer kans geeft op kiemkrachtige onkruidzaden.