Goed boeren, goed beheren

CZAV heeft een duidelijke visie op het gebied van duurzaam ondernemen, waar vanuit overheid en afzet steeds meer nadruk op komt te liggen. We onderschrijven deze visie met de slogan ‘Goed boeren, goed beheren'. Onderdeel hiervan zijn vier speerpunten:

  • méér kwalitatieve productie per hectareBoer Bewust
  • minder impact en input per ton productie
  • bodem, plant- en diergezondheid
  • geïntegreerde beheersing

Deze punten geven een handvat voor een structurele en overwogen duurzame bedrijfsvoering, voor zowel CZAV zelf als ook voor onze aangesloten telers.

 

Integrated Pest Managment (IPM)

Verantwoorde inzet van gewasbescherming voor een gezonde teelt

CZAV adviseert telers met in achtneming van de Integrated Pest Management (IPM) gedachte. Hierdoor wordt gewasbescherming op een verantwoorde manier ingezet, met als doel een gezonde teelt. IPM is een onderdeel van ICM waarbij de inzet van alle teeeltmaatregelen op elkaar zijn afgestemd en gericht zijn op een rendabele teelt met een zo laag mogelijke impact op de omgeving.
 

Evenwichtig meerjarig teeltplan

Telers die werken volgens IPM, nemen met de CZAV adviseur hun hele meerjarig teeltplan door en actualiseren dit jaarlijks. Zo wordt er een evenwichtig bouwplan opgesteld met teeltrotatie en -frequentie, waarbij strategische keuzes worden gemaakt op basis van duurzaam rendement, bodemvruchtbaarheid en -gezondheid. Binnen het bouwplan worden de best passende rassen gekozen, gelet op de landbouwkundige waarde en op de afzetkansen. Op basis van de lange termijn doelen wordt een bemestingsplan voor het teeltseizoen opgesteld. Ook tijdens het groeiseizoen vindt teeltbegeleiding plaats.
 

Uitgangspunten IPM

Evaluatie van teeltrisico’s en verbeterpunten uit de gewasmonitor, zijn de uitgangspunten voor een preventief teeltplan met de juiste meststoffen en plantversterkers en een verantwoorde inzet van groene, biologische of chemische gewasbeschermingsmiddelen. Door observatie wordt actief bijgestuurd met als uiteindelijke doel: een veilige productie met zo min mogelijk input per productie-eenheid. Door het bijhouden van een teeltmonitor is er sprake van transparantie en een constant lerend proces van kennis en ervaring.

 

Stichting Veldleeuwerik 

Omdat we zien dat afnemers van landbouwproducten steeds meer vragen naar duurzaam geteelde producten heeft CZAV zich aangesloten bij het duurzaamheidsproject Veldleeuwerik. Met de richtlijnen en duurzaamheidsplannen van Veldleeuwerik kunt u als teler hierop een tastbaar antwoord geven. Ook worden deze richtlijnen ontwikkeld vanuit de telerspraktijk en niet opgelegd. De belangstelling voor de bodemvruchtbaarheid, bodem- en plantgezondheid in dit project sluit direct aan bij de landbouwkundige strategie van CZAV.

CZAV heeft geaccrediteerde duurzaamheids adviseurs die graag met u meedenken bij het opstellen van een passend duurzaamheidsplan voor uw bedrijf.Neem contact op met uw CZAV-vertegenwoordiger.

Inzameling lege big bags en folie

Jaarlijks biedt CZAV, in samenwerking met Nedato en Klein Recycling  de mogelijkheid om leeg verpakkingsmateriaal af te laten voeren.
In 2017 heeft een recordaantal van ruim 900 telers zich aangemeld om hun verpakkingsmateriaal op een duurzame wijze te laten afvoeren en verwerken.

Het materiaal wordt kosteloos opgehaald en de teler ontvangt een bewijsdocument voor zijn administratie. De inzameling wordt georganiseerd in alle regio’s van het werkgebied van CZAV en vindt plaats in juni en juli volgens een vast ophaalschema. Het inzamelen van lege big bags en landbouwfolie is al jaren een groot succes en past uitstekend bij de toekomstgerichte aanpak van CZAV op het gebied van duurzaamheid in het kader van Goed boeren, goed beheren.

Inzameling lege GBM-Fust verpakkingen

CZAV organiseert samen met Van Gansewinkel een inzamelactie voor lege gespoelde kunststof GBM-verpakkingen (fusten) voor recycling. Hier zijn sinds kort belangrijke wijzigingen in de voorwaarden van inzamelen leeg GBM-fust doorgevoerd.
Meer informatie of aanmelden? Lees de folder van Van Gansewinkel

Vervoer over water

Onze grootste graan- en meststoffenopslagplaatsen in Axel, Dinteloord en Wemeldinge liggen direct aan het water en zijn prima bereikbaar per vrachtschip. Ook de vestiging Middelburg is bereikbaar per vrachtboot, zodat de big bagsinstallatie voor kunstmest daar makkelijk kan worden bevoorraad. Vervoer over water is goedkoop, efficient en milieuvriendelijker dan transport over de weg. CZAV zet dan ook zoveel mogelijk schepen in voor de aan- en afvoer van producten zoals graan en (kunst)meststoffen.

Conditioneren met buitenlucht

Het is belangrijk dat het klimaat in onze opslagloodsen precies goed is voor de bewaring van zaaigoed, (kunst)meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Zo blijft de kwaliteit van deze producten gewaarborgd. Om de temperatuur en de luchtvochtigheid in de opslagplaatsen te regelen maakt CZAV zoveel mogelijk gebruik van buitenlucht.  

Duurzame energie

CZAV heeft geïnvesteerd in de opwekking van duurzame energie. Op een deel van het dak van de nieuwe zaaizaadloods in Wemeldinge zijn 276 zonnepanelen geplaatst. De panelen hebben een totaal oppervlakte van 350 m2 en een verwachte opbrengst van zo'n 50.000 kWh per jaar. Dit is gelijk aan het jaarverbruik van 13 huishoudens of het energieverbruik van het kantoor in Wemeldinge gedurende 4 maanden.

Het zonne-energieproject is een eerste aanzet die in de toekomst wordt uitgebreid. CZAV heeft hiervoor ca. 100.000 m2 dakoppervlak beschikbaar op haar eigen gebouwen in Zuidwest-Nederland. Deze oppervlakte is in potentie voldoende om de stroombehoefte volledig uit zonne-energie te halen. In eerste instantie wil CZAV 25% van haar energiebehoefte op deze wijze afdekken.

Tank aan de toekomst

In de toekomst wil onze succesvolle onbemande tankstationformule AgriSneltank niet alleen groeien, maar dit ook op een zo duurzaam mogelijke manier doen. Met het programma Tank aan de Toekomst zet CZAV in op duurzaamheid. Zo werken we bijvoorbeeld nauw samen met het Zeeuws klimaatfonds. Dit fonds organiseert de CO2 compensatie voor Zeeuwse bedrijven, overheden en organisaties op regionaal niveau.

Toolbox Emissiebeperking

In het belang van het behouden van een breed middelenpakket staat CZAV een duurzaam en veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor. Om te voldoen aan de Nota Duurzame Gewasbescherming beveelt CZAV het gebruik van de Toolbox Emmisiebeperking aan. De Toolbox Emissiebeperking geeft handige tips in het voorkomen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen.

Erfemissiescan

Om bewustwording van erafspoeling te vergroten onder landbouwers en te zoeken naar oplossingen is door CLM de erfemissiescan ontwikkeld. Deze tool helpt u om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen eenvoudig in kaart te brengen op uw erf. De scan geeft informatie over de wetgeving op het gebied van emissie en praktische informatie over maatregelen die mogelijk zijn om emissie vanaf uw erf (verder) te verminderen. Bekijk de site van de erfemissiscan.

Tips vanuit de industrie

Ook vanuit de industrie en producenten wordt meegedacht: