Certificering

Certificering Voedselveiligheid Granen, Zaden en Peulvruchten

Tegenwoordig vereisen de meeste afnemers van oogstproduct een certificering van de teelt. Een certificering vergroot de mogelijkheden voor de afzet van uw granen, zaden en/of peulvruchten. Het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA) heeft hiervoor een beoordelingsrichtlijn voor voedselveiligheid van Granen, Zaden en Peulvruchten voor de primaire sector.

Hoe certificeren?

Om een certificering te krijgen kunt u zich aanmelden bij één van de hieronder genoemde certificerende bedrijven. Een vertegenwoordiger spreekt met u een datum af waarop hij bij u op het bedrijf een controle uitvoert. Heeft u al één of meerdere certificaten voor uw bedrijf bij één van de onderstaande bedrijven gehaald, dan raden wij u aan voor het GZP-certificaat dezelfde instantie aan te houden, in verband met een korting op het controletarief.

Hoe werkt de controle?

  • u meldt zich aan voor certificering bij een certificerend bedrijf
  • in het jaar van aanmelding wordt de ingangscontrole op afspraak op uw bedrijf uitgevoerd
  • voldoet de teelt van al uw granen, zaden en peulvruchten aan alle criteria van de beoordelingrichtlijn, dan wordt het certificaat verstrekt
  • komt uw bedrijf goed door de test dan volstaat een 3 jaarlijkse steekproefsgewijze controle
  • u dient CZAV te machtigen om de gegevens over de status van uw certificering met de door u gekozen certificeringinstantie met ons uit te wisselen. Dit kan met het machtigingsformulier.
  • de certificerende instantie geeft aan CZAV door dat uw teelten voldoen aan de eisen, zodat u de juiste gecertificeerde aanvoerkaarten ontvangt voor aanvang van de oogst

Eisen voor certificering loonwerkers

Omdat de teler moet kunnen aantonen dat het werk wat door derden op zijn bedrijf wordt gedaan op een voedselveilige wijze is verricht, zijn er ook eisen voor certificering voor loonwerkers. Afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden heeft een loonwerker hiervoor de volgende mogelijkheden:

  1. De loonwerker is zelf gecertificeerd akkerbouwer; hij verstrekt een kopie van zijn certificaat aan zijn klant
  2. De loonwerker (zonder personeel) is niet zelf gecertificeerd akkerbouwer; hij maakt gebruik van de checklist VBL (VoedselveiligheidsBewijs Loonwerk). ISACert NAK Agro is gestopt met het afgeven van dit Voedselveiligheidsbewijs Loonwerk. De lopende VBL's zijn nog wel geldig maar ISACert NAK Agro geeft hiervoor geen nieuwe bewijzen meer af.
  3. De (professionele) loonwerker heeft het VKL-certificaat van belangenbehartiger Pro aCt (in opdracht van Cumula)

Tip: Zoekt u informatie over het gebruik en veiligheid van gewasbeschermingsmiddelen, zoals actuele veiligheidinformatiebladen voor GBM? Kijk dan op fytostat.nl