Bewaren en behandelen pootgoed

Over het bewaren en behandelen van het pootgoed tot en met het poten ontvangt CZAV regelmatig vragen. In dit document worden een aantal aandachtspunten op een rij gezet om kwaliteit en vitaliteit te behouden en de juiste voorbereidingen te treffen voor het poten. Het betreft een aantal algemene richtlijnen. Door uw pootgoed goed te bekijken is te bepalen hoe deze het best bewaard en behandeld kan worden.

Ontvangst
Bij het afleveren van het pootgoed zal deze voldoen aan de keuringseisen van de NAK. In verband met het Ringrotprotocol levert CZAV al het pootgoed franco af. Zie voor meer informatie en het hygiëneprotocol: www.NAK.nl


Administratief
De partij is voorzien van een vrachtbrief, een NAK-label of verzamelcertificaat. Dit dient u vast te stellen zodat u op de hoogte bent van gewaarborgde kwaliteit en herkomst van de partij. De labels of verzamelcertificaten dient u te bewaren en bij uw certificeringsadministratie te voegen.

Indien CZAV niet bij de ontvangst aanwezig kan zijn, kunt u ons raadplegen als u denkt dat uw partij niet aan de kwaliteit lijkt te voldoen. Benader CZAV in een dergelijk geval zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 2 dagen na het lossen van de big bags of vóór het lossen van los gestort. Dit, om onnodige kosten te voorkomen.

Bewaaromstandigheden pootgoed

  • Laat pootgoed bij ontvangst minimaal 7 tot 10 dagen acclimatiseren en op temperatuur komen. Vaak komt het pootgoed uit een mechanische koeling en is het dus koud bewaard. Koud pootgoed kan niet zo worden gepoot, dus roep uw pootgoed tijdig af.
  • Zet het ontvangen pootgoed droog neer, onder een overkapping of in een schuur en zorg ervoor dat er een goede (natuurlijke) luchtstroom langs de partij kan gaan. Controleer de big bags op voldoende ventilatiestroken. Indien deze ontbreken, stort het pootgoed dan over in kisten. Kisten hebben de voorkeur boven big bags, omdat de kans op vocht en rot kleiner is. Om deze reden is tijdelijke opslag op kipwagens niet gewenst. Bovendien is het gebruik van kisten makkelijker indien de partij nog eens omgestort dient te worden. Belangrijk is dat de schuur, banden, kisten, ventilatoren en alle andere materialen waarmee het pootgoed in aanraking komt vrij moeten zijn van CIPC.
  • Bij voldoende natuurlijke trek, wordt in de praktijk pootgoed ook los op de vloer bewaard. Bij een maximale storthoogte van 1 meter en met dagelijkse controle van temperatuur en kwaliteit, zijn hier goede resultaten mee bereikt.
  • Verschillende partijen pootgoed dienen los van elkaar te worden bewaard, dus niet tegen elkaar storten of mengen. Dit in verband met de traceerbaarheid.


Bewaartemperatuur
Bij aardappelen die u vroeg wilt poten en oogsten en die nog koud en in de schuur zitten, kunt u een warmtestoot overwegen. Door de aardappelen enkele dagen op te warmen naar circa 15 graden, komt de aardappel los en zal deze na het poten sneller ontwikkelen. Poot dan pas als de kieming echt op gang komt. Aardappelen opwarmen en direct in de koude grond stoppen heeft geen zin.

 

Overstorten
Overstorten heeft als doel topspruitdominatie te voorkomen of het voortijdig kiemen te vertragen. Kiembreuk tijdens het poten kan namelijk tot groeivertraging leiden. Informeer naar de rasgevoeligheid voor u overgaat tot overstorten. Start op tijd met overstorten, dus nog voor er veel kiemen kunnen afbreken. De kiemen zullen dan niet langer dan circa 0,5 cm mogen zijn. Meerdere keren overstorten met geen of weinig kiembreuk is beter dan 1x met afbreuk.

Snijden
Het snijden van pootgoed kan plaatsvinden in overleg met of op verzoek van u en wordt bij voorkeur in loonwerk uitgevoerd. Snijden vindt plaats zo kort mogelijk voor het poten. Het gesneden pootgoed wordt, behandeld met talkpoeder, bij u afgeleverd.

Knolbehandeling
Voor het poten kan een knolbehandeling worden overwogen tegen Rhizoctonia en zilverschurft voor de schilkwaliteit. Beoordeel het pootgoed op de aanwezigheid van Rhizoctonia en zilverschurft en de mate hiervan. Stel op basis daarvan vast of/en welke behandeling en middel het beste past. Hierover kunt u contact opnemen met onze buitendienst.

De knolbehandeling kan plaatsvinden tijdens het poten met gespecialiseerde en goed afgestelde apparatuur. Ook kan dit tijdens de bewaarperiode voorafgaand aan het poten plaatsvinden over bijvoorbeeld een rollenband met spuitapparatuur. De kiemen mogen niet langer zijn dan 0,5 cm (in combinatie met overstorten dus mogelijk). Het is belangrijk het pootgoed zo droog mogelijk te houden om bewaarziekten te voorkomen. Laat na de behandeling het pootgoed weer zo snel mogelijk droog worden. Hierna kunt u het bewaarregime voortzetten.

Berekening hoeveel pootgoed en plantafstand

Stap 1 = A      Bereken het aantal kg pootgoed per ha. (20.000 kg voor 9 ha = 2.229 kg/ha

Stap 2 = B      Tel het aantal knollen uit een goed genomen monster van 100 kg (stel 2.100)

Stap 3 = C      Bereken het aantal knollen per ha, door A en B met elkaar te vermenigvuldigen en te delen door het gewicht van het telmonster (=100 kg): (A x B)/100 (2229 * 2100)/100 = 46.662 knollen per ha

Stap 4             Berekening plantafstand door 13.333 (strekkende meter aardappelrug per ha) / C  = plantafstand in cm. (13.333/46.662) = 0,286 meter = 28,6 cm

 

Let op: bij het aanleggen van spuitpaden wordt al snel 5% minder gepoot. Reken dan met 12.666 meter rijlengte per ha in plaats van 13.333.

           

Restanten

Alleen pootgoed dat in een verpakking (big bag of zak met certificaat) zit, waarvan het certificaat niet is verbroken, kan worden verhandeld.