Vakinformatie

 

Akkerbouw

Kapucijners teeltwijzer
Luzerneteelt handleiding
Tarwehalmdoder
Uien: grondbewerking en zaaien
Kiemremming in aardappelen: middelen
Kiemremming in aardappelen: proces
Kiemremming in aardappelen: behandeling bij inschuren
Kiemremming in aardappelen: bewaarsysteem

Bodem en bemesting

Werkingscoëfficiënt 2014-2017
Samenstelling dierlijke en organische mest 2014
Stappenplan bodemstructuur en -vruchtbaarheid
Kunstmeststrooiertest R&D Strooier Afstel en Advies
Kunstmest Kennisbank: NutriNorm
Mestbewerking en -verwerking
Mestportaal
OCI AGRO Kunstmeststoffen
Optimaal kunstmest strooien
Opslag van minerale meststoffen

Gewasbescherming


Beheersing ziekten en plagen 

Aaltjes beheersstrategie
Aaltjes bemonstering
Aaltjesbestrijding
Aaltjeswaardplantschema
Aaltjesmanagement
Aardappelen: schilbrand of poederschurft?
Bodemschimmelschema


Gewasbeschermingsmiddelen 

Toelatingen databank Ctgb
GBMgebruik professioneel of particulier
Gewasbeschermingsmonitor (voorheen Gewasbeschermingsplannen)
Mengen van GBM
Opslag van GBM
Route 2023; dé route voor een gezonde teelt.
Synoniemenlijst GBM

 

Fruitteelt

Bemestingsplan Fruitteelt beschikbaar via Mijn CZAV
CAF Centrale Adviesdienst Fruitteelt
NFO fruit
Re-Entry Fruitteelt
RipeNSure test appels
RipeNSure test peren

Veehouderij

Graszode vernietiging
Handboek voor de melkveehouderij
Jacobskruiskruid
Kuilmanagement
Oogstwijzer snijmais
Wikkelfolie

Voeradvies schapen
Assortimentsfolder melkvee 

 

Wet- en Regelgeving 

Gebruiksnormen fosfaat 2018-2020
Stikstofgebruiksnormen 2017
Uitrijdperiode 2014-2018
Mestverwerkingsplicht landbouwer
Forfaitaire stikstof- en fosfaatgehalten in dierlijke mest 2018
Mestcodes 2018
Erfemissiescan: toolbox emissiebeperking
GLB en Vergroening

 

Overig

Landbouwfolie inzameling
Lege GBM verpakking inzameling
Melding verdachte transacties chemicaliën
Ongediertebestrijding 1
Ongediertebestrijding 2
Teeltondersteuning Mijnakker.nl