Digitaal bijhouden van W-nummer wijzigingen en nieuwe etiketten

Vraag:

Is het voor telers voldoende, wanneer een W-nummer van een gewasbescherming is gewijzigd, zij het nieuwe W-nummer digitaal via het Ctgb in de gaten houden (met smartphone of tablet) tijdens het toepassen van deze middelen?

 

Antwoord NVWA:

In principe moet het geldende etiket op de fles/verpakking bevestigd zijn. Het Ctgb geeft hierbij overigens soms wel ruimte, met name bij uitbreidingen van het etiket, waarbij bijvoorbeeld het nieuwe etiket pas bij de eerstvolgende productierun op de fles hoeft te zitten.

 

Bij de eindgebruiker wordt hier soepeler mee omgegaan. In het verleden is gecommuniceerd dat het geldende WG in de bestrijdingsmiddelenkast moest liggen. De inspecteurs van de NVWA handhaven hier echter niet op. Wel gezegd moet worden dat dit geen slecht advies is, omdat een teler bij het regelmatig checken van de etiketten op de hoogte blijft van de wijzigingen.

 

Waar het uiteindelijk om draait is dat het middel (wel) wordt toegepast volgens het actuele etiket (speelt met name bij beperkingen). Hierop wordt wel gecontroleerd!

Hoe de teler zich op de hoogte houdt/brengt maakt in deze niet zoveel uit, als hij/zij het maar voorafgaand aan een toepassing doet. De NVWA heeft er geen problemen mee als een teler het laatste WG op zijn telefoon checkt.

 

Bron: CropSolutions/ CAV-Agrotheek