Bodem-, gewas en kuilanalyses

Afgelopen jaren zijn de agrarische laboratoria Lab Zeeuws Vlaanderen (LZV), Altic en BLGG AgroXpertus onderdeel geworden van het internationaal laboratoriumconcern Eurofins. De bundeling van deze drie bedrijven vindt plaats onder de naam Eurofins Agro.

Voor u verandert er iets op het gebied van logistiek en facturatie, dit zal voortaan  door Eurofins Agro worden gedaan en niet meer door CZAV.  Ongewijzigd blijft de advisering van CZAV op basis van de uitslagen van de genomen monsters. De uitslagen van de analyses zullen overzichtelijk via een website toegankelijk zijn. Desgewenst laat u uw CZAV-adviseur mee kijken. 

In de nieuwe organisatie Eurofins Agro is gekozen voor één landelijke buitendienst van geaccrediteerde monsternemers. Per regio is er één monsternemer die alles rondom uw monstername coördineert. De coördinerende monsternemer in uw regio kunt u voor al uw vragen rondom uw monstername en analyseverslag benaderen via www.eurofins-agro.com of per telefoon.

De klantenservice van Eurofins-Agro is centraal bereikbaar via de volgende nummers;
-    Locatie Graauw            0114 383816
-    Locatie Wageningen    088 8761010

CZAV ontwikkelt continu nieuwe en betere bemestingsstrategieën voor uw teeltoptimalisatie, waarin ook Eurofins Agro wordt betrokken. Door geautomatiseerde informatie-uitwisseling tussen CZAV en Eurofins Agro, bijv. met Check, kan CZAV u in toekomst nog sneller en nauwkeuriger perceel specifiek van advies voorzien.