Links

Collega bedrijven

In onze dagelijkse bedrijfsvoering werkt de CZAV nauw samen met diverse bedrijven waardoor we een zeer breed pakket aan diensten kunnen leveren. Hieronder vindt u de belangrijkste:

Duurzaamheid

Gebruik en veiligheid gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen

Zoekt u gedetailleerde informatie over de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en over de toelating ervan of over cursusmogelijkheden, kijk dan eens op: 

Regelgeving

Agrarische ondernemers in Nederland vallen onder de regelgeving van de Europese Unie. Voor de agrarische sector heeft de EU verschillende regels opgesteld op het gebied van onder andere toeslagrechten, gebruiksnormen stelsel, subsidies, perceelsregistratie en certificering. MijnRVO is het loket hiervoor binnen Nederland.

Vanuit de EU wordt bepaald dat agrarische ondernemers een spuitlicentie moeten hebben om gewasbeschermingsmiddelen te mogen gebruiken. Bureau Erkenningen verzorgt de registratie, toekenning en de verlengingen van de spuitlicenties.

Voedselveiligheid

Afnemers van agrarische producten voor de consumptie vereisen over het algemeen een voedselveiligheidscertificering van agrarische ondernemers. Er zijn verschillende certificeringsinstellingen die de protocollen van voedselveiligheidssystemen controleren:

Vaktechnisch

Hieronder vindt u diverse links naar sites met vaktechnische informatie