Inzameling lege big bags

De mogelijkheid om lege lege big bags in te leveren is afgelopen. De deadline voor opgave is verstreken.
Informatie bij ophalen lege big bags.