Actueel

Voorjaarswerkzaamheden Zuid-Nederland

/ Categorieen: Nieuws, Memo's

De voorjaarswerkzaamheden laten op zich wachten dit jaar. Akkerbouwers zijn nog geduldig aan het afwachten totdat er goede omstandigheden zijn voor zaai- en pootwerkzaamheden. Rond de verschillende vorstperiodes afgelopen maanden zijn er wel een aantal percelen plantuien gezet en zomertarwe, zaaiuien en bieten gezaaid. Het areaal granen lijkt wat te groeien als we kijken naar de belangstelling voor zomertarwe en –gerst. De huidige weersomstandigheden en –voorspellingen maken dat er nu planningen worden gemaakt voor het aanwenden van organische mest. Hiermee is een behoorlijke achterstand opgelopen. Loonwerkers beschikken over prima apparatuur, met brede lage drukbanden, om snel en goed aan de slag te kunnen. Bij aanvang zal goed geselecteerd worden op de meest droge percelen. De silo’s zitten vol en worden gemixt zodat er ook snel naar de percelen kan worden aangevoerd. Rentabiliteit van de teelten is een belangrijk argument voor de aanwending van mest, uiteraard bij werkbare omstandigheden. De aanvoer van organische stof speelt meer na de zomer en is minder een afweging bij de aanwending in het voorjaar. Dan speelt de aanvoer van nutriënten. In het CZAV bemestingsplan zijn hiervoor de scenario’s met de klant doorgerekend.

In Februari en Maart is door CZAV veel kunstmest in big bags afgeleverd bij onze klanten. Ons nieuwe distributiesysteem heeft zich hierin bewezen. Ook staan inmiddels de eerste voorjaarsgewasbeschermingsmiddelen bij de telers in de kast. Telers vinden het bijzonder gemakkelijk dat de spullen die ze nodig hebben tijdig op hun bedrijven zijn uitgeleverd. Ook dit voorjaar blijkt dat werkbare kansen zich soms onverwacht vlug aandienen. Telers kunnen en willen dan niet wachten. Een wat verlaat voorjaar, zo vinden veel akkerbouwers, biedt ook weer kansen. Mogelijk betere prijzen en lagere kosten. Hoe dan ook, CZAV is klaar voor het voorjaar en helpt weer waar mogelijk.

Voorjaarswerkzaamheden Zuid-Nederland

Naam:
E-mail:
Onderwerp:
Bericht:
x