Groeiverbeteraars

Groeiverbeteraars zijn producten die op natuurlijke wijze de groei van een plant ondersteunen. Deze producten zorgen voor een verbeterde plantweerbaarheid, waardoor ze een unieke aanvulling geven op meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Groeiverbeteraars kunnen een plant dus ook minder afhankelijk maken van bemesting en gewasbescherming, omdat de plant weerbaarder is tegen allerlei vormen van stress.

Een plant ondervindt stress door biotische factoren (veroorzaakt door levende organismen, zoals schimmels, insecten, onkruiden) en abiotische factoren (veroorzaakt door natuurlijke factoren als voeding, vocht, temperatuur, licht). De meeste groeiverbeteraars stimuleren het natuurlijke afweermechanisme in een plant, waardoor stress minder vat krijgt op de groei en productie.

Qua werkingswijze zijn ze vaak in te delen in plantversterkers en bodemverbeteraars. Plantversterkers versterken het afweermechanisme, terwijl bodemverbeteraars zorgen voor een verbeterde wortelontwikkeling, bodemgezondheid of andere bodemeigenschappen. 

Uitgelicht: NeOsol

In Nederland is voldoende voeding voor het bodemleven de beperkende factor. NeOsol is een product dat de bodem voedt op dezelfde manier als plantenwortels. Het product is makkelijk toepasbaar, te gebruiken in de biologische landbouw en goed te combineren met de teelt van groenbemesters. 

Neosol activeert het bodemleven en zorgt voor: 

  • Betere bodemstructuur
  • Behoud van organische stof
  • Betere ontwatering
  • Betere beworteling
  • Sterkere planten
Download de flyer

Plantversterkers

Stressimmune

Stressimmune bevat aminozuren en een combinatie van planteigen koolhydraten, eiwitten, vitamines en planthormoon-achtige stoffen. Hierdoor is het breed inzetbaar tegen (abiotische) stress. Een preventieve inzet schakelt het planten-immuunsysteem in, waardoor ziekten en plagen sterker worden afgeweerd. Ook curatief heeft stressimmune zijn werking.

Aminomix

Aminomix is een product op basis van een hoog gehalte aan vrije aminozuren. Aminozuren hebben met name hun meerwaarde tijdens perioden van (droogte) stress, waarbij de opname van vocht en mineralen stil is komen te liggen. Herhaaldelijke bespuitingen op het blad tijdens droogte zorgt er voor dat de eiwitsynthese (gedeeltelijk) op niveau blijft.

Algaforce

Algaforce is speciaal ontwikkeld om de bloei en fruitzetting te bevorderen. Het is een plantversterkers op basis van zeewierextract (Ascophylum nodosum) en sporenelementen. De anti-stress stoffen uit deze bruine zeewiersoort in combinatie met de toegevoegde stikstof, magnesium, borium en molybdeen versterkt de plant.

Aminoboost

Aminoboost en Aminomix zijn producten op basis van aminozuren. Dit zijn de bouwstenen van eiwitten en peptiden worden gevormd uit ureum in de plant. Ze zijn daarmee de belangrijkste energieleveranciers in een plant. In perioden van stress kan de vorming van aminozuren stil komen te liggen, waarmee ernstige groeiremming op kan treden. 

Bodemverbeteraars

Optiroot

De bodemverbeteraar Optiroot wordt toegepast bij het zaaien of planten in een rijtoepassing. De humus- en fulvinezuren in dit product zijn afkomstig van Leonardite en zorgen voor een betere vochtvoorziening van de jonge wortel. Ook stimuleren ze de ontwikkeling van gunstige micro-organismen. Optiroot is toepasbaar als bodem- dompelbehandeling of in de voedingsoplossing. 

Nutrifite

Nutrifite producten bevatten fosfiet, een stof die de plantweerbaarheid vergroot. Fosfiet versterkt de afweer tegen sommige (bodem)schimmels en stimuleert de wortelvorming. Nutrifite heeft zijn werking met name in de jeugdgroei, maar kan ook de bloei en vruchtzetting bevorderen. Nutrifite wordt uitstekend opgenomen en herverdeeld door het blad en de plant.

Mijn CZAV

Via Mijn CZAV heb je toegang tot de webdiensten van CZAV: Mijn oogst, Mijn mineralen en (andere) ledendiensten. Bovendien kan je direct online bestellen. Ben je al klant maar nog geen account voor Mijn CZAV? Vraag deze dan online aan.

Bestellen

Via de app

Mijn CZAV App

Heb je een account bij Mijn CZAV dan is het plaatsen van een bestelling extra makkelijk! De app is beschikbaar via: Apple (iOS) en PlayStore (Android).

Voordelen

Telefonisch

0113 62 90 01 gewasbescherming, meststoffen, smeermiddelen, zaaigranen en -zaden
0113 62 90 09 dieselolie bestellingen en vragen m.b.t. transportplanning
0113 62 90 05 veevoer bulk bestellingen

Contact