Praktijkproeven met veldbonen

CZAV test op proeflocatie AgroProeftuin de Peel of veldbonen ook interessant kunnen zijn voor boeren op Brabantse zandgrond. Vooralsnog worden veldbonen vaak gezaaid om het rantsoen compleet te maken. Maar de teelt wordt ook steeds belangrijker in humane consumptie. We zien namelijk dat er meer plantaardige alternatieven gevraagd worden om dierlijke eiwitten te vervangen.

In de markt

AgroProeftuin de Peel stelt ruimte beschikbaar om ervaring op te kunnen doen met de veldbonenteelt. Daarbij spelen verschillende factoren een rol: de marktkansen en de praktijkomstandigheden. Om de teelt van veldbonen in zijn geheel te laten slagen, moet er ook in de markt een verwerkingsketen ontstaan. Om veldbonen in te zetten als plantaardige eiwitbron, moet een eiwitconcentraat gemaakt worden van de bonen. Dit concentraat wordt gebruikt in producten voor de humane consumptie, zoals vleesvervangers.

Optimaal rendement

Voor CZAV draait het erom dat de teelt in de toekomst een zo’n goed mogelijk rendement oplevert. Dat doen we door met verschillende vragen aan de slag te gaan. Zo kijken we welke rassen het meest geschikt zijn voor de veldbonenteelt. En ook met welke bemesting en maatregelen een optimale opbrengst van het veld wordt gehaald. “Op AgroProeftuin de Peel kunnen we deze aspecten in kaart brengen”, zegt Jurriaan Visser van CZAV.

Lokaal vs. import

De teelt van veldbonen past goed in het kader van geïntegreerd telen. Doordat veldbonen stikstof kunnen vastleggen is er minder kunstmest nodig en kan het volgende gewas de stikstof opnemen. Zo is er een kleinere impact op omgeving en milieu. Daarnaast worden de huidige grondstoffen voornamelijk uit het buitenland geïmporteerd. Met de lokaal geteelde veldbonen is er een milieuvriendelijker en goed alternatief voor geïmporteerde eiwitbronnen.