Koopmans Meel en CZAV verbinden schakels in de sector

Op dinsdag 28 en woensdag 29 mei heeft Koopmans Meel samen met drie van hun afnemers, Bakkerij van der Meulen (o.a. bekend van de Melba Toast), Bakkerij van der Zee en Bakkerij Nanning, een bezoek aan CZAV en een tweetal tarwetelers gebracht. Tijdens het bezoek stond de verbinding tussen de verschillende schakels in de keten centraal. Zo konden telers en CZAV leren van de manier waarop bakkerijen samenwerken met supermarkten. Er werd gesproken over de kwaliteit van tarwe en de effecten daarvan op de verwerking. De afnemers waren erg onder de indruk van de professionaliteit van de tarwetelers en de passie waarmee ze hun bedrijf runnen.

Bereidheid in de sector

Er is met elkaar van gedachte gewisseld over de maatschappelijke vraag naar het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. De telers gaven aan dat er zeker bereidheid bestaat om hieraan mee te werken, en dat hier dan ook een redelijke vergoeding voor bijvoorbeeld lagere opbrengsten en teeltrisico’s tegenover moet staan. Vanuit de afnemers werd dit onderschreven en de eerste ideeën zijn benoemd hoe deze inspanningen van telers mogelijk tot waarde gebracht kunnen worden.

Schakels verbinden

Het is mooi om te zien dat afnemers steeds meer inspanning leveren om zoveel mogelijk producten lokaal in te kopen. Zo heeft Koopmans Meel de ambitie uitgesproken om komend jaar ongeveer de helft van hun totale behoefte aan maaltarwe lokaal in te kopen. Daarnaast biedt Koopmans al enkele jaren een premie voor tarwe die door Stichting Veldleeuwerik telers geteeld is. Het bedrijf neemt hiermee een unieke positie in aangezien het overgrote deel van de maaltarwe die in Nederland verwerkt wordt uit Duitsland en Frankrijk komt. Zodoende ontstaan er initiatieven om de keten te verkorten. Niet alleen door producten lokaal te vermarkten, maar ook door afnemers en telers met elkaar in verbinding te brengen. Op die manier werken we gezamenlijk aan initiatieven om meerwaarde voor alle schakels in de keten te creëren.