CZAV, Monie en Scalda werken samen in uienproject

Voor het tweede jaar op rij werken CZAV, Monie en Scalda Groen College samen in een uienproject. Studenten van het Scalda Groen College voeren het project uit. Het project zelf omvat het uittesten van verschillende praktische variabelen op aangeven van telers van Monie en CZAV. Vorig jaar heeft Monie telers betrokken in het project door hen naar input te vragen via Twitter. Op een perceel, beschikbaar gesteld door Monie zijn in plantuien verschillende proefveldjes aangelegd.

Praktische variabelen

De opbrengst en kwaliteit wordt gemonitord op basis van verschillen in verdichting van de grond, meststoffen, grofheid van het uitgangsmateriaal, plantdichtheid en herbiciden. Dit jaar wordt ook het opbrengstverschil in een standaard object met druppelirrigatie meegenomen. Dit laatste staat in een steeds toenemende belangstelling, omdat telers uitbreiding van en alternatieven voor beregening zoeken.

Data uit de lucht

Gedurende het seizoen worden er ook dronevluchten uitgevoerd, bekeken zal worden welke bijdrage deze data uit de lucht, op basis van verschillen in bladmassa, kunnen bijdragen aan teeltoptimalisatieLater in het seizoen zullen de studenten per object de opbrengst, kwaliteit en maatsortering bepalen om zo in kaart te brengen in welke mate de teelttechnische maatregelen van invloed zijn op de opbrengst en kwaliteit.

Samen naar een beter resultaat

De samenwerking is tot stand gekomen na een bijeenkomst van de onderwijsinstellingen in de regio. Zij waren op zoek naar zinvolle samenwerkingen in productieketens op het gebied van data en precisielandbouw. Dit project is daaruit voortgekomen en is er bovendien een mooi voorbeeld van.

Theme picker