Bemestingsadvies voor PlanetProof aardappelen en uien

Teel je consumptieaardappelen onder het keurmerk PlanetProof? Dan hebben wij op het gebied van bemesting een aantal tips op een rijtje gezet.

Volledig bemestingsplan opstellen

Het is verplicht om een bemestingsplan te hebben voor het gehele bedrijf. CZAV-adviseurs kunnen in het registratie- en planningsprogramma Check een actueel bemestingsplan opstellen, afgestemd op jouw situatie. Overigens kan dit in combinatie met een plan voor de inzet van gewasbeschermingsmiddelen. De verplichte organische stofbalans is een standaard onderdeel binnen het bemestingsplan. Om te voldoen aan de registratieplicht voor meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, kun je aanvullend gebruik maken van de verschillende modules op Mijn CZAV, zoals ‘mijn mineralen’ en ‘mijn aankopen’.  In ‘mijn mineralen’ tref je een uitsplitsing in stikstof en fosfaat van de betreffende meststoffen, ook van de organische mest. Sinds kort is het mogelijk een koppeling te maken met RVO. De perceelsgegevens worden direct geïmporteerd vanuit RVO in Check. Kortom een sluitend systeem waarmee bedrijfsmatig vlot is te werken en waarmee een audit snel is uit te voeren.

Sturing stikstofbemesting

Tijdens de teelt moet er gebruik worden gemaakt van een stikstofbemesting op basis van grond, gewas- en/of watermonsters. Je kunt hiervoor de bijmestmonitor van Eurofins gebruiken of gebruik maken van drone- / satellietbeelden. Combineer je dit door opbrengstkaarten te maken en te analyseren? Dan levert je dit een extra bonuspunt op.

Een aantal fosfaatmeststoffen voldoen niet aan de gestelde eis van 20 mg cadmium/kg fosfaat. Gebruik daarom Physiostart (P Plus) in aardappelen, Vivisol Agri of APP in aardappelen of plantuien en Quickstart in zaaiuien. Als je deze meststoffen toepast in de rij met GPS-aangestuurde apparatuur, verdien je daarnaast nog eens 3 bonuspunten. Let wel op dat de kunstmeststrooier gekeurd moet zijn en dat deze keuring niet ouder mag zijn dan vier jaar. 

Bonuspunten verzamelen

Een andere manier om bonuspunten te verdienen is door een systeem te gebruiken dat perceelsinformatie uitwisselt. Dit kun je eenvoudig doen met het bodempaspoort van ZLTO of via Boer en Bunder.

Overweeg je PlanetProof te gaan telen? Aarzel niet om je CZAV-adviseur naar meer informatie te vragen.